Can Vila
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí del càmping les Piscines
  Emplaçament
  Al revolt que hi ha després del km. 12 de la ctra. BV-5301

  Coordenades:

  41.756032673304
  2.3940914695442
  449629
  4622866
  Número de fitxa
  08137 - 27
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Regular
  Els acabats exteriors presenten cert estat de deteriorament.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  002014900DG42D0001JO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Vila és una casa construïda a principi del segle XX. És un edifici aïlllat i de planta rectangular que està dividit tant vertical com horitzontalment. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Presenta diverses obertures d'arc pla arrebossat disposades formant eixos, excepte dos portals d'accés d'arc de mig punt arrebossat. Sobre aquests portals hi ha sengles balcons, dels quals un està sostingut amb pilars cilíndrics. Des de l'altre portal comencen unes escales exteriors adossades a la façana de forma paral·lela i que permeten accedir directament al pis. L'abat exterior dels murs és arrebossat i pintat.

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.