Can Viejo Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. de les Dues Parròquies, 1, 08184, Palau-solità i Plegamans.

Coordenades:

41.59625
2.1788
431562
4605276
08156-95
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Dolent
S'aprecien moltes esquerdes, fissures i humitats en tota la construcció.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 3.18. BPIM.
Fàcil
Residencial
Privada
1655111DG3015N0001SK
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula àrab, a dues vessants, i carener perpendicular a la façana principal.
L'estructura és de murs portants de maçoneria (pedra) i forjats d'entrebigat de fusta.
La façana principal està presidida per una petita construcció adossada que formava el pou. A la dreta d'aquesta construcció es situa l'accés a l'edifici, amb portes de fusta, rematat amb un arc rodó. A sobre d'aquesta porta s'hi ubica un finestral amb balcó de ferro forjat. A l'esquerra del pou hi ha dues finestres rectangulars de la mateixa mida, una en planta baixa i l'altra en planta pis. La façana es trobava arrebossada anteriorment però, amb el pas del temps i degut a la mala conservació, ha anal caient, presentant en molts casos l'acabat de maçoneria de pedra de riu. Les façanes laterals es caracteritzen per la seva austeritat. Destaquen petites finestres en planta baixa i en planta pis, i una porta lateral en el carrer Dues Parròquies.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.