Can Viader Vell
Gualba

  Vallès Oriental
  al límit NE del terme
  Emplaçament
  Al NE del terme municipal

  Coordenades:

  41.75061
  2.51284
  459497
  4622202
  Número de fitxa
  08097-16
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Gòtic
  Modern
  Segle
  XVI-XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 000510000DG52B
  Autor de la fitxa
  P. Barbado. OPC

  Edificació d'interessant valor per veure l'evolució de la masia d'aquestes contrades, a partir de la casa torre, situada en el costat nord de l'obra, de planta gairebé quadrada i coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular. Després s'anirà allargant progressivament pel seu costat de migdia, amb la coberta vessant cap a aquest costat de migdia, amb un sol pendent a partir de la torre.
  Porta d'entrada d'arc de mig punt de pedra adovellada, amb onze dovelles, lligades des de la base formant els brancals amb blocs del mateix material que li dona una sensació de solidesa; just sota la clau de la dovella dos blocs deixen veure el forat de l'espitllera sobre l'ampit motllurat d'un bell finestral gòtic d'arc conopial lobulat, amb mènsules motllurades amb petits elements florals esculpits; a la llinda quatre incisions rodones amb motius florals, les dues laterals amb forma d'aspa de tres braços. Aquesta finestra és la que obra la sala a l'exterior, amb els festejadors interns ben conservats; als laterals d'aquesta també dues finestres conopials, la de la torre amb els lòbuls força desgastats, i l'altre amb dues petites carotes amb la representació de dos sers alats, i els ampits són de motllura simple.

  Apareix citada al fogatge de 1553 però podria ser força anterior, les seves finestres gòtiques són del segle XV o XVI.

  AAVV, HISTORIA DE GUALBA, la vall de les aigües blanques, Ed. Arxiu Diocesà de Barcelona, 2000.
  GARCIA-PEY, E., GUALBA , Recull Onomàstic i Tradicional, Ed. Ajuntament de Gualba, 1996.