Can Berenguer
Gualba

  Vallès Oriental
  Camí de Riells
  Emplaçament
  Al límit NE del terme

  Coordenades:

  41.75799
  2.49891
  458344
  4623028
  Número de fitxa
  08097-15
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Segle
  XV
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08096A00209014/001905800DG52D
  Autor de la fitxa
  P. Barbado. OPC

  Antiga casa de muntanya, situada ran la cara de llevant del camí de Riells, després de Can Prat. Es tracta d'una masia de tipus II de construcció i factura adusta, a l'estructura s'hi aprecien les diverses etapes de creixement , el que fa que sigui irregular en el seu concepte. Orientada a migdia, s'hi entra a través d'un curt graonat per una porta d'arc pla, amb una llinda gravada amb el lema: "Febrer Al2 1684 Joseph Fontanet". La casa té algun altre element arquitectònic senzill com una petita finestra a la cara de llevant amb mènsules treballades en punt rodó.
  Està construïda amb murs de paredat comú amb carreus carejats, rejuntats amb morter, amb grans pedres cantoneres, ben tallades i coberta a dobIe vessant amb ràfec (només al costat esquerre) de rajola, teula girada, rajola i teula girada. Sota el carener destaca una junta vertical que podria reflexar la caiguda i reconstrucció del costat dret de la façana . S'accedeix a l'edifici a través d'una rampa amb muret de pedra, culminat per un banc-esglaó, que condueix a la portalada que consta de llinda, brancals I marxapeu de granit, amb les arestes bisellades . A sobre hi ha una finestra emmarcada de la mateixa manera, amb lleixa emmotllurada, igual a la resta de finestres de la façana, distribuïdes irregularment, i destacant-ne una del costat dret, tapiada. Al costat esquerra s'adossen dos petits coberts, mentre que a l'esquerra en tenim un altre, aprofitant el desnivell del terreny, a la cantonada esquerra de l'edifici principal trobem un contrafort. Al costat esquerre s'adossa una altra construcció que serveix de magatzem.
  Tanmateix, hi ha una premsa d'oli conservada en bon estat.

  Està recollida a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Montseny

  Apareix citada als fogatges de 1497 i 1515. En aquest darrer el propietari és Bernat Berenguer. La llinda amb la data 12 de febrer de 1684 segurament marca un moment de remodelació de l'edifici.

  AAVV, HISTÒRIA DE GUALBA, la vall de les aigües blanques, Ed. Arxiu Diocesà de Barcelona, 2000.
  GARCIA-PEY, E., GUALBA , Recull Onomàstic i Tradicional, Ed. Ajuntament de Gualba, 1996.