Can Vadó Pera
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Al quadrant nord del terme, entre els rials de Can Jaumet i de Can Pona.
  Emplaçament
  Al peu del camí de Can Bosc a Can Magel paral·lel al sot de l'Infern
  250

  Coordenades:

  41.64388
  2.56993
  464185
  4610327
  Número de fitxa
  08193 - 47
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Refornada a finals de segle XX.
  Protecció
  Legal
  BCIL;
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  002004800DG61A0001RL, 08192A015000230000KA
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Masia de planta rectangular de 18 metres de longitud per 7,5 de fondària composta de planta baixa, pis i golfes. Té coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. Aquesta es troba parcialment orientada a llevant i es compon de quatre eixos verticals. Els paraments són arrebossats i pintats de color blanc.
  A la planta baixa hi ha, en posició central, un portal d'arc rodó amb brancals i nou dovelles de granit. La porta consta de dues fulles de posts de fusta sobre un graó de pedra. L'accés està flanquejat per un finestral al costat nord i per dos més al costat sud, tots protegits amb reixes de ferro forjat i emmarcats en pedra.
  A la primera planta es repeteix la seqüència, amb quatre finestres idèntiques entre elles. Entre les dues primeres se situa un plafó de rajoles amb un rellotge de sol, que data de finals del segle XX. Hi apareixen també dues finestres d'ordre menor: una a la planta baixa, entre el portal i la finestra del costat nord, i una altra sobre l'eix central, per airejar les golfes. Els elements de façana es completen amb una creu ornamental de ceràmica situada al capcer del carener i per un ràfec amb una línia d'imbricacions de teula.
  L'edifici principal té dues construccions adossades: a tramuntana, un garatge de planta rectangular i única amb coberta a dues vessants amb carener paral·lel a la façana, i, a llevant, un porxo de les mateixes característiques.
  La masia se situa en una terrassa parcialment excavada a la muntanya, per la qual cosa és protegida per un mur de contenció a la part del darrere. El perímetre de la construcció està pavimentat amb tova ceràmica i tot l'espai es troba estretament vinculat al jardí i als usos recreatius relacionats amb la piscina i la pista de tennis.

  La masia està situada a ponent del turó de Montbrugós, al peu de la pista forestal que uneix Can Bosc i Can Magel i que comunica amb el camí asfaltat de Montnegre.
  La masia té una pedra adossada on hi ha esculpit un sol amb rajos al voltant amb la paraula "HCARITAS" gravada al seu interior.

  Protecció:
  Pla General d'Ordenació de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2006. Nivell de protecció B.
  Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2016. M-21.

  La masia apareix representada, per bé que sense identificar-ne el nom, en el mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 de l'Instituto Geográfico y Estadístico, segons còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de l'any 1914. El mateix any apareix també grafiada amb el nom de "Can Salvador" en el full del Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona a escala 1:40.0000 corresponent a la Región Cuarta o del Río Tordera.
  Prop del garatge hi ha un fragment de pedra esculpida amb el símbol religiós de l'orde dels mínims fundada entre 1435 i 1444 per Sant Francesc de Paula: un sol circular amb rajos al voltant, al centre del qual hi ha gravada la paraula "CHARITAS". La peça, que es troba fora del seu context original, podria datar de finals del segle XVII o principis del XVIII.

  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla Especial Urbanístic i Catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibre III, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases rurals. Element M-21, pp. 263-271.