Can Xiquers
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Veïnat de Can Palau, molt a prop de la urbanització i de Can Xona.
  Emplaçament
  Al quadrant nord-est del terme, dins del Parc del Montnegre i el Corredor
  333

  Coordenades:

  41.64685
  2.59223
  466043
  4610648
  Número de fitxa
  08193 - 46
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  En ruïnes, pendent de rehabilitació pels nous propietaris.
  Protecció
  Legal
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08192A002000290000KU
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Masia en ruïnes que ha perdut la teulada i els forjats intermedis, totalment embardissada.
  La construcció era feta de paredat irregular arrebossat amb morter de calç, amb alguns panys de paret i pilars interiors de maó. Es componia d'una planta baixa parcialment encastada a la muntanya amb dos cossos paral·lels. El pis superior es recolzava en el pendent i reproduïa una planta gairebé quadrangular de 14,5 metres de façana per 15,5 de fondària amb tres crugies paral·leles a la façana principal. Orientada a migdia, encara conserva el capcer dret. Tenia el carener perpendicular i coberta de teula àrab de dos aiguavessants. A la planta baixa té una porta amb arc rebaixat a la secció est i una finestra a l'esquerra. El pis de dalt segueix el mateix esquema: balconera a un costat i finestra a l'altre.
  Al tester de llevant s'hi annexava una construcció auxiliar de planta única amb diversos estatges i tres entrades independents. Al seu costat hi ha un pou de secció circular.

  La masia està situada en el vessant de solell d'una antiga zona de feixes de conreu, prop d'un camí secundari que uneix el camí de Can Xona amb la urbanització de Can Palau.

  Protecció:
  Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2016. M-12.
  Inventari d'edificacions. Annex 3. Pla Especial del Montnegre i el Corredor. Serralada de Marina. DIBA. Servei de Parcs Naturals. 1989.

  La masia apareix representada, per bé que sense indicar-ne el nom, en el mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 de l'Instituto Geográfico y Estadístico, segons còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de l'any 1914.

  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla Especial Urbanístic i Catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibre II, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases rurals. Element M-12, pp. 175-182.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1989). Inventari d'edificacions. Annex 3. Pla especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina). Barcelona: Servei de Parcs Naturals.