Can Trias
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Ctra. De Parets a Bigues, km. 11

  Coordenades:

  41.64944
  2.23016
  435895
  4611141
  Número de fitxa
  08248 - 19
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 29501
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001215500DG31B0001LH / 08248A011000080000YI
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  Can Trias és una masia del segle XVI que va ser reformada a mitjans del segle XX segons el model de masia clàssica. En aquest moment es va afegir el nivell de les golfes i una lluerna, reformant la coberta fins a unificar els cossos en un únic volum.

  És una masia de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons quatre eixos d'obertures, el principal definit pel portal d'arc de mig punt adovellat i la finestra d'arc conopial dentada amb arquets del pis, d'estil gòtic-renaixentista. Al costat hi ha una altra finestra renaixentista, d'arc pla sobre permòdols, que com la primera incorpora una espitllera sota l'ampit. Als eixos dels extrems en destaquen els dos finestrals del pis, d'arc pla de pedra, un d'ells inscrit: "IHS / 1597". La resta de finestres són d'arc pla de pedra, algunes amb incisió conopial i afegides en la restauració de mitjans del segle XX. En aquest moment també es van fer les golfes, obertes a la façana amb dos pòrtics d'arc conopial arrebossat amb impostes. En un extrem de la façana hi ha un rellotge de sol força desdibuixat. Les façanes laterals i posterior presenten diverses obertures de factura moderna, entre les que trobem pòrtics d'arc de mig punt i finestres d'arc pla arrebossat. La lluerna que sobresurt sobre la finestra està oberta a les quatre cares amb pòrtics d'arc de mig punt i té la coberta a quatre vessants. La façana de llevant presenta un cos annex d'un sol nivell d'alçat, amb la part superior habilitada com a terrassa transitable. La barana combina la balustrada ceràmica i la de forja. Aquest cos està obert amb arcs de mig punt de pedra, que també reforcen la volta de l'interior. D'altra banda, al costat de ponent hi ha un petit pontet d'arc escarser que comunica el pis de la casa amb el pati, situat en una cota superior respecte la casa. El revestiment dels murs és arrebossat amb morter de calç.

  A l'interior en destaca el portal de l'entrada, d'arc pla de pedra carejada amb una orla en relleu amb l'anagrama "IHS". A l'exterior hem de destacar l'existència d'una fresquera excavada al sauló.

  La primera referència documental del mas Trias es remunta al segle XVI, tot i que els seus orígens podrien ser anteriors. El domini directe del mas el tenia la família Xifré de Caldes, a qui els Trias pagaven els corresponents censos. Ja al segle XVII, trobem que Josep Trias i Sabater és propietari dels masos Trias i Sabater. Poc després consta que el mas pertany a Maria Trias i Sabater, casada amb Pere Jonch, del mas Jonch d'Alella. A partir d'aleshores, van deixar de residir al mas i va quedar com a masoveria. A principi del segle XVIII, Jaume Brustenga va comprar el mas a Pere Jonch, vidu de Maria Trias. La casa i les terres van formar part de la pairalia de Can Brustenga fins a l'any 1941, en què Josep Brustenga la va vendre a Pere Verdura. Aleshores s'hi va fer una gran reforma, segons projecte de l'arquitecte Francesc Casas, deixeble de Josep Puig i Cadafalch, que li donà l'aparença de la masia catalana prototípica.

  CANTARELL, C.; CIURANS, X. (2010). El patrimoni històric de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
  CIURANS, X. (1984). "Cases que tenen història: Can Trias", Anuari Local, núm. 22. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.