Can Tiana
Ripollet

  Vallès Occidental
  Zona urbana, barri del Pont Vell - Can Tiana, Ripollet (08291)
  Emplaçament
  Al costat nord del carrer Verge de Montserrat.

  Coordenades:

  41.49926
  2.14333
  428499
  4594536
  Número de fitxa
  08180 - 6
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Segle
  -III - V
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA., núm. 5. ACCN: 8104
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Nou Tiana SL, c/ Balmes,8 4º 6ª, Ripollet (08291)
  Autor de la fitxa
  J Douet

  Jaciment arqueològic ric en restes de materials ceràmics. Aquestes restes van ser localitzades en un marge que havia estat parcialment afectat en realitzar-se una obertura per a l'entrada de camions cap a un magatzem de materials industrials.

  És difícil localitzar exactament el jaciment degut a la forta urbanització de la zona durant els últims anys. Per aquesta raó s'ha reproduït la descripció i els comentaris que es troben a la fitxa del Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura.

  El jaciment era una possible vila romana localitzada al barri de Can Tiana de Ripollet, i descoberta pel col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (CRAC) durant els rebaixos de la urbanització .L'arqueòloga Goretti Vila va descriure a la Carta Arqueològica de Ripollet (1993): 'Respecte les possibilitats del jaciment és difícil aventurar res sense una excavació arqueològica. De totes maneres, el fet que el solar no es trobi edificat, el deixen de moment protegit sota el sediment.

  DE SA, O: 'Apareixen les restes d'una vila romana en unes obres a Ripollet', Diari AVUI, 1993.