Can Terrades del Molí Dosrius

Maresme
Veïnat de Ribot, 1 - Zona de Dosrius
Al sud-oest del nucli urbà de Dosrius, al km. 2,8 de la carretera B-510, amb accés des de la rotonda
150m

Coordenades:

41.59047
2.39615
449671
4604484
08075-79
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI-XVII
Bo
Inexistent
IPAC 8555
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 000517400DG40D
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada formada per diversos cossos adossats que li proporcionen una planta més o menys rectangular. L'edifici, que es troba reformat, està construït damunt d'una plataforma elevada delimitada amb murs de paredat arrebossats. El volum principal està format per dos cossos adossats amb les cobertes de teula àrab de dues vessants i els careners paral·lels a la façana principal, orientada a migdia. Consten de planta baixa i pis. El de ponent presenta un portal d'accés d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra. Gravat en un plafó a terra, davant de la porat, hi ha la següent inscripció: " CAN TERRADES DEL MOLÍ/1892/RESTAURANTE". La resta d'obertures es corresponen amb finestres rectangulars, les de la planta baixa protegides amb reixes de ferro. Destaca la finestra situada damunt del portal, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda monolítica d'arc conopial lleugerament apuntada. El cos de llevant es troba una mica més avançat que l'anterior i resta amagat per la presència d'una gran carpa desmuntable davant seu. Presenta un portal d'arc de mig punt adovellat amb els brancals fets de carreus de pedra. Al seu costat hi ha un altre portal rectangular emmarcat en carreus de pedra i amb la llinda plana. La resta d'obertures són finestres rectangulars fetes també amb carreus de pedra. Adossats a la banda de tramuntana del volum principal hi ha dos cossos rectangulars més, amb les cobertes de teula àrab de dues vessants i distribuïts en planta baixa i pis. Alhora, adossat a la banda de ponent hi ha un altre volum auxiliar de planta rectangular, amb teulada de dues aigües i organitzat en un sol nivell. Destaca el portal d'arc rebaixat a la façana de migdia. En darrer terme, i adossat a la banda de llevant de la construcció, hi ha un altre cos rectangular organitzat en una sola planta i amb teulada d'un vessant. Al costat hi ha una bassa de planta rectangular delimitada amb una tanca. Tota la construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats. La façana principal està rematada amb tortugada ceràmica i amb carreus de pedra a les cantoneres del volum de llevant. A l'est de la construcció hi ha una gran bassa de planta rectangular, reforçada amb contraforts a la banda de migdia. Darrera d'aquesta hi ha un altre edifici de planta rectangular, amb coberta de teula àrab i organitzat en un nivell. Destaca, entre d'altres elements, un gran portal d'arc rebaixat adovellat emmarcat amb carreus de pedra.

La primera referència documental de la masia la trobem en el fogatge de l'any 1497, en el que apareix el topònim "Tarrades". Poc després, en el fogatge de l'any 1515, hi consta en Celoni Terrades. Posteriorment, en el contracte per a la construcció del temple parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, signat l'any 1526, apareix anomenat en Cebrià Tarradas, batlle de Dosrius, tot i que no s'especifica si està relacionat o no amb la masia de can Terrades de la Nit (situada al veïnat de Batlle) o amb la masia que ens ocupa. Poc després, en el fogatge de l'any 1553 hi consta el topònim "Terrades". Dins del segle XVIII, en una llibreta datada l'any 1779 "per passar a fer revista de terres y vinyes de Dosrius y Canyamars", hi apareix diverses vegades citada la "Vinya Tarradas o casa Tarradas", tot i que tampoc queda clar a quina de les dues masies s'està referint. De fet, la primera referència documental directa de la masia apareix en una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana. En aquest document consta que l'any 1632 hi havia tres cases anomenades "Tarradas" i "Terrades" dins del veïnat de Dosrius, tot i que en la relació de l'any 1897, les dues masies anteriorment mencionades estan perfectament distingides. En aquest llistat hi apareix "Terrades del Molí". Encara dins del segle XVII, en l'establiment del "Molí fariner de Dosrius" a Francesc Saborit, datat l'any 1648, es menciona que el molí afrontava, entre d'altres, amb les propietats d'en Terrades (cal destacar que les restes d'aquest molí encara es conserven sota la masia, a l'altra banda de la carretera). Durant els segles XVIII i XIX,, les referències documentals de la masia continuen. El nom "Tarradas del Molí" apareix citat en les "Llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y cañamas del primer ters de 1786", i també en les posteriors fins l'any 1792. Posteriorment, la masia apareix grafiada en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. La finca de can Terrades era una important propietat amb grans vinyes, terrenys boscosos i camps de conreu. Durant el segle XX, la masia va tenir diversos masovers. Des de principis dels anys 70, a la masia s'hi va instaurar un restaurant, activitat que encara segueix.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.10/090. BONET I GARÍ, Lluís (1983). Les Masies del Maresme. Barcelona: Montblanc-Martín, C.E.C., p. 106. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017. Http://www.poblesdecatalunya.cat/ [Consulta: 27-09-2017].