Can Sunyolet Martorell

Baix Llobregat
Camí de Can Sunyolet, s/n

Coordenades:

41.46777
1.9135
409272
4591256
08114-209
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08113A011000560000TY
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis i coberta de teula ceràmica àrab a dues aigües. Les finestres de les façanes han estat molt modificades. Al capcer superior hi ha una obertura amb arc de mig punt i barana metàl·lica. Al primer pis hi ha un rellotge de sol.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 98 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Està documentada des de l'any 1614 quan era propietat de Miquel Sunyol. Formava part de l'antic priorat de Sant Genís de Rocafort, al qual pagava un cens de dues lliures l'any.L'any 1660 era propietat d'Antoni Voltor; la darrera propietària de la família Voltor va ser Consòl Closas i Bultó (la família Voltor va modificar el seu cognom per Bultó). A la façana es mostra un singular rellotge de sol amb la inscripció:
"Jo sense sol
I tu sense fe
No valem res".

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.