Can Santjoan Martorell

Baix Llobregat
Camí de Can Santjoan

Coordenades:

41.46916
1.91688
409556
4591407
08114-208
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08113A011000370000TR
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Masia formada per diferents volums de dues plantes amb coberta de teula ceràmica àrab.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 97 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'una masia edificada l'any 1850 per Josep Porta i Arisó, que tenia el renom de "l'hereu de Sant Joan". El nom de "lo Sant Joan" ja apareix l'any 1795 com a renom de Llorenç Porta, propietari de les finques on es troba edificada i que li dona nom a la masia . Es tractava d'una casa de pagès de planta , pis i corrals que va ser ampliada l'any 1875.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.