Can Serra Cabrera de Mar

Maresme
Passatge els Tarongers, 12
128

Coordenades:

41.5273
2.38975
449088
4597475
08029-30
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVI-XX
Bo
Legal
POUM-31. BCIL 5611-I
IPA 41736
Fàcil
Residencial
Privada
9176502DF4997N
Marc Guàrdia i Llorens

Edifici format per tres cossos, amb dues alçades (planta baixa i planta pis). La teulada és de dues aigües, però amb el carener paral·lel a la façana principal, fet pel qual trobem els frontons a les façanes laterals. A la façana principal trobem la porta, rectangular i de llinda recta, morfologia comparable amb les finestres, que presenten llinda i brancals de pedra. Es conserva bé l'espai de l'era davant de l'edifici.
Cal ressenyar la presència de nombrosos espècimens botànics, dels que sobresurten la palmera de Canàries, segurament centenària, i que li confereix un valor paisatgístic assimilable a les masies d'indianos. També són destacables els pebrers bords, el castanyer, el cedre de l'Atles, el magnolier i el conjunt de xiprers (Rovira i Vinyals 2005).

La primera referència documental que tenim de Can Serra és de l'any 1380 (Modolell 1993).
Juntament amb Can Català, Can Mateu, Can Carbonell, Can Rodon de l'Hort i Ca l'Arnau, la masia formava part de les agrupacions de cases o quadres que es protegien entre elles.

ESCURA I DALMAU, X. (2007): Cabrera de Mar. Imatge i Memòria. Ajuntament de Cabrera de Mar, pàgs. 196.
MODOLELL, J.M. (1993): Cabrera de Mar. Castell de Sant Vicenç o de Burriac. Síntesi històrica. Edicions l'Aixernador, Argentona.
ROVIRA, J.M. i VINYALS, J. (2005): Catàleg dels elements botànics d'Interès Local de Cabrera de Mar.