Can Selva Dosrius

Maresme
Veïnat de Gemir, 31 - Zona de Dosrius
Sota la BV-5101, a l'alçada del km. 2, entre les masies de Ca l'Arenys i Can Bigues
199m

Coordenades:

41.5928
2.42657
452208
4604726
08075-94
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 000305900DG50C
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada formada per tres cossos adossats que li proporcionen una planta més o menys rectangular. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i està distribuït en planta baixa i pis. La façana principal, orientada al sud-est, compta amb un portal d'accés rectangular protegit per un voladís de teula àrab d'un sol vessant. Hi ha un altre portal rectangular a l'extrem de llevant del parament. La resta d'obertures es corresponen amb finestres rectangulars, destacant les de la banda de ponent. La de la planta baixa conserva els brancals emmarcats en pedra, mentre que la del pis té els brancals bastits amb carreus irregulars de pedra, la llinda plana i l'ampit motllurat. La façana està rematada amb una cornisa motllurada. Adossats a la banda de llevant del volum principal hi ha dos cossos rectangulars més. El davanter presenta una coberta de teula àrab d'un sol vessant i està organitzat en un sol nivell. El cos posterior també compta amb teulada d'un sol vessant, tot i que distribuït en planta baixa i pis. Aquest volum també està rematat amb cornisa motllurada. Tota la construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats, amb les cantoneres de la banda de ponent bastides en pedra. A la part posterior de la masia es conserva l'era de grans dimensions, tot i que malmesa.

Dues de les imatges han estat extretes de l'Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius, elaborat per la Diputació de Barcelona l'any 2005.

La primera referència documental de la masia la trobem en una relació titulada "Noms dels masos en que es composen la parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes estan baix domini directe de la casa de Marquès de Castelldosrius", datada al segle XVI. En aquest document hi apareix "Lo Mas Selva i les terres". Dins del segle XVII, en una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana, hi consta que tant l'any 1632 com el 1897 existia una casa anomenada "Selva" dins del veïnat de Dosrius. Quant al segle XVIII, en una "Llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los soldats que dit poble contribueix", hi consta en "Jaume Selva i Casa Selva i Gel". Aquest document forma part del fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars. Posteriorment, en una llibreta datada l'any 1779 "per passar a fer revista de terres y vinyes de Dosrius y Canyamars", hi consta en diverses ocasions en "Jauma Selva", tot i que no es fa referència a l'edifici. Poc després, en les "Llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y cañamas del primer ters de 1787", i també en les posteriors fins l'any 1792, torna a aparèixer el mateix nom. Dins del segle XIX, la masia apareix grafiada en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. Posteriorment, el topònim Selva desapareix de la documentació donat que la masia passa a formar part de les propietats de la família Gel. De fet, segons un membre de la família, l'era de la masia fou bastida amb algunes peces constructives extretes del pou de glaç de can Gel, situat a Canyamars. La masia va tenir masovers fins a finals dels anys 80 del segle XX. En l'actualitat, l'edifici està llogat i en els darrers temps s'hi han anat executant diverses obres de reforma.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.25/105. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017.