Can Salvanyà Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Pla de Santa Magdalena
  Al pla de Mosqueroles, a la vessant de Santa Magdalena, pròxima al Rifer.
  349

  Coordenades:

  41.72371
  2.4412
  453522
  4619252
  08081-25
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000910000DG51G0001RM
  Virgínia Cepero González

  Masia d'aspecte singular situada al pla de Mosqueroles, a la vessant de Santa Magdalena. Es tracta d'un edifici de planta irregular format per una antiga masia i diversos cossos adossats, cadascun d'ells amb cobertes independents. La tècnica constructiva emprada són els murs de paredat comú, arrebossats i pintats.
  El curiós aspecte actual és el resultat de les diverses obres de reformes i ampliacions de les que ha estat objecte la masia al llarg del temps.
  En destaca la façana sobresortint, a la que s'hi accedeix a través d'un baluard. La façana principal amaga els pendents de coberta.
  Les diferents ampliacions, com la galeria porxada i els diversos annexos, han modificat la fisonomia primitiva de l'antiga masia.

  -AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.