Can Salvanyà Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Pla de Santa Magdalena
Al pla de Mosqueroles, a la vessant de Santa Magdalena, pròxima al Rifer.
349

Coordenades:

41.72371
2.4412
453522
4619252
08081-25
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
000910000DG51G0001RM
Virgínia Cepero González

Masia d'aspecte singular situada al pla de Mosqueroles, a la vessant de Santa Magdalena. Es tracta d'un edifici de planta irregular format per una antiga masia i diversos cossos adossats, cadascun d'ells amb cobertes independents. La tècnica constructiva emprada són els murs de paredat comú, arrebossats i pintats.
El curiós aspecte actual és el resultat de les diverses obres de reformes i ampliacions de les que ha estat objecte la masia al llarg del temps.
En destaca la façana sobresortint, a la que s'hi accedeix a través d'un baluard. La façana principal amaga els pendents de coberta.
Les diferents ampliacions, com la galeria porxada i els diversos annexos, han modificat la fisonomia primitiva de l'antiga masia.

-AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.