Can Rotllo
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Veïnat de Can Preses. Al marge dret de la riera de Vallalta, al sud del nucli urbà.
  Emplaçament
  La masia es troba 'fora vila', al vessant de llevant del turó dels Pins Grossos.
  137

  Coordenades:

  41.62295
  2.56696
  463926
  4608005
  Número de fitxa
  08193 - 32
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Reforme integral al segle XX
  Protecció
  Legal
  BCIL;
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 34353/42227-I
  Protecció:
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08192A009000130000KK
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Habitatge unifamiliar aïllat de planta rectangular de 12 metres de longitud per 6 de fondària, amb una petita ala a la secció de ponent que es projecta sobre la cara nord. Els paraments són arrebossats i pintats de color cru, amb totes les obertures fetes d'obra amb llinda plana.
  Consta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta a dues aigües i el carener perpendicular a façana principal. Aquesta està orientada a migdia i es compon sobre tres eixos verticals. Presenta el portal d'accés en posició centrada, flanquejat per finestres. A la primera planta hi ha una finestra al mig i un balcó amb barana de ferro a cada costat. Sobre els capcers anterior i posterior hi ha sengles finestres apaïsades de dues fulles, però la sensació de simetria queda en entredit perquè el tremujal de llevant és sensiblement més curt. La teulada és volada, a quatre vents, amb el ràfec sostingut per cabirons de fusta.
  La cara nord descriu una forma d'ela (L) i presenta una terrassa correguda en angle a l'alçada del primer pis, amb ampit fet de gelosia de maons.

  S'hi accedeix després de transitar 250 metres pel camí de terra situat a l'altura del pavelló poliesportiu que condueix de l'avinguda de Barcelona al coll de Safiguera i Pedracastell.

  Protecció:
  Pla General d'Ordenació de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2006. Nivell de protecció B.
  Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2016. I-44.

  La masia apareix representada amb el nom de "Cal Rotllo" en el mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico y Estadístico, segons còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de l'any 1914.

  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla Especial Urbanístic i Catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibre VI, Annex informatiu. Inventari d'altres habitatges en sòl no urbanitzable. Element I-44, p. 775.
  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Pla General d'Ordenació de Sant Iscle de Vallalta. Normes urbanístiques (text refós). Relació d'edificacions, núm. 24, p. 104.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura. Ref. Núm. 34353.