Can Roig dels Pins i Can Músic
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Camí de Can Roig

  Coordenades:

  41.65489
  2.23955
  436682
  4611739
  Número de fitxa
  08248 - 106
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000724600DG31B0001TH
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  Can Roig dels Pins és una masia de finals del segle XVII, sobre la qual es va consolidar una masia clàssica de dues crugies durant el segle XVIII. En aquest mateix període es devia construir la casa de Can Músic, situada a l'altre costat del camí. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana.

  És un edifici de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Entre els segles XIX i XX s'hi va adossar un cos annex a ponent que sobresurt respecte la línia de la façana, formant una planta en "L". Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons dos eixos d'obertures; el principal està format pel portal d'arc de mig punt arrebossat amb els brancals ceràmics i una finestra al pis d'arc pla de pedra carejada. L'eix secundari està format per dues finestres d'arc pla arrebossat. A banda i banda de la casa s'hi adossen cossos secundaris que tenien un ús agropecuari. El de ponent té dos nivells d'alçat i segueix el pendent de la coberta del principal. El de llevant és de petites dimensions. El revestiment dels murs es manté arrebossat. Davant la casa hi ha una bassa.

  A l'altre costat del camí hi ha un altre edifici conegut com a Can Músic, el qual ha tingut des d'antic un ús agropecuari. Pel canvi de parament que s'observa a les façanes, sembla que va ser construït en dues fases; la primera es correspon amb el cos de ponent. Aquest s'obre a migdia amb un portal amb llinda de fusta i brancals de pedra tosca, així com una finestra d'arc pla de pedra carejada. L'altre cos presenta un portal d'arc rebaixat i una finestra d'arc pla, ambdós ceràmics. El tractament dels murs és la pedra vista, de manera que només es conserva un petit tram de la façana arrebossat amb argamassa. Al seu davant hi ha un pou antic i a ponent l'era encaironada.

  La primera notícia que tenim de la masia és de mitjans del segle XVIII, quan pertanyia a Pau Unyó dels Pins. Durant el segle XIX, els Unyó dels Pins van haver de vendre part de les terres del mas, suposem per sufragar deutes que havien acumulat. A principi del segle XX, el propietari de Can Roig i Can Músic era Jaume Unyó, qui moriria al final de la Guerra Civil. Aleshores la casa passà a la seva germana Mercè Unyó, casada amb Jaume Barnils. Es creu que l'edifici de Can Músic rep aquest nom perquè durant un temps hi va viure un músic, tot i que el seu ús ha estat sempre eminentment agropecuari.

  CANTARELL, C.; CIURANS, X. (2010). El patrimoni històric de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.