Can Rocasalbas
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Camí de Can Rocasalbas

  Coordenades:

  41.66098
  2.2384
  436592
  4612416
  Número de fitxa
  08248 - 105
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08248A006001440000YF / 08248A006001440001UG
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  Can Rocasalbas és una masia del segle XVIII que va ser reformada durant els segles XIX i XX. La primera reforma va afectar al cos posterior corresponent al celler, ja que va ampliar-se en alçada un nivell per sobre l'anterior i es va fer desaiguar la coberta cap a la façana posterior. Durant el segle XX, la masia va ser novament reformada, aquest cop la part principal. Es va aixecar la teulada, es van fer noves algunes obertures i es va adaptar l'interior com un habitatge modern.

  És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana, llevat del cos posterior que és d'un vessant. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures; al centre hi ha el portal d'arc de mig punt ceràmic amb els brancals ceràmics. Les finestres del pis són d'arc pla de pedra carejada, excepte les de l'eix de la dreta, que s'han reformat i són d'arc pla arrebossat. A la façana de ponent hi ha adossat un petit cos annex, d'un sol nivell d'alçat. El cos del celler presenta diverses obertures de pedra tosca a la planta baixa, mentre a la part superior són ceràmica. Una d'elles està situada a mitja alçada del mur i servia per abocar-hi les portadores amb el raïm. Al centre de la façana posterior en sobresurt un petit cos quadrangular que sembla correspondre's amb la comuna. El revestiment dels murs és arrebossat amb pòrtland, llevat del cos posterior que presenta la pedra vista. Davant la casa trobem el pou antic, mentre a l'altre costat del camí hi ha un cobert antic.

  El nom de Rocasalbas està documentat a la parròquia de Bigues des de finals del segle XVII. Poc més tard, consta que els Rocasalbas ja fan de pagesos a Santa Eulàlia. La primera vegada que s'esmenta el mas no la trobem fins al finals del segle XVIII, quan Nicolau, el fill de la pubilla del mas Margarida Rocasalbas i Pere Morangues, es casa amb Arcàngela Busquets. Ell mateix i els seus fills mantindran el nom de la casa, entre qui destaquem Miquel Rocasalbes, que exercirà diversos càrrecs de rellevància en els consistoris de la contrada, com són de regidor de la Baronia de Montbui i de l'Ametlla i de tinent d'alcalde de Santa Eulàlia posteriorment. El seu nét Salvador va morir sense descendència, pel que la casa passà a la seva vídua Raimunda Tàpies. Aviat s'hi van instal·lar la neboda Teresa Tàpies i el marit Miquel Codina, que en morir ella passarien a ser-ne els propietaris. L'hereu va ser el seu fill Miquel Codina, els descendents del qual en són els propietaris.

  CANTARELL, C.; CIURANS, X. (2010). El patrimoni històric de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
  CIURANS, X. (1997). "Can Roquesalbes", Anuari Local, núm. 35. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.