Can Roig
Òdena

  Anoia
  Camí de can Roig
  Emplaçament
  Zona nord-occidental del terme

  Coordenades:

  41.62851
  1.63726
  386486
  4609428
  Número de fitxa
  08143 - 121
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A006000050000HB
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Masia orientada a sud de planta regular que consta de planta baixa, primera planta i planta
  sota coberta amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener
  paral·lel a la façana principal. El cos que allotja l'habitatge principal està situat a l'extrem
  oriental del volum. Cos de planta regular però presenta diferents moments constructius que
  han transformat la fisonomia original del mas. El cos adjunt a la banda de tramuntana
  allotja el celler i els cups del mas i el cos adjunt a la banda de ponent l'habitatge dels
  masovers.
  La façana de migjorn del volum principal i la totalitat del cos que allotja l'habitatge principal
  ha estat reformat recentment i mostra una imatge d'arquitectura contemporània. L'accés
  principal a la masia es produeix per la façana sud a través d'un portal d'arc de mig punt,
  amb la data de 1778 gravada a la clau. La masia mostra la façana principal de paredat
  irregular vist i les obertures emmarcades amb pedra de factura recent. La resta de
  l'habitatge principal ha estat arrebossat de color blanc trencat. El cos del celler i cups
  conserva els murs de paredat irregular vist i obertures perfilades amb maó ceràmic. El cos
  que allotja l'habitatge dels masovers té el mur lateral de la planta primera de totxana sense
  revestir.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba, "Can Roig correspon a l'antic mas Serrallonga Sobirà, el qual es
  coneixerà des del segle XVIII fins l'actualitat com Can Roig o mas Roig. Segons l'autor:"
  L'explotació limitava amb els honors dels masos Guarro i Bocater, i amb els límits del
  terme d'Òdena amb el terme de Castellfollit del Boix. (...) El mas tenia agregats el mas
  Bonetes i terres (...) L'any 1403, el mas Serrallonga Sobirà era propietat d'Antoni Rovira.
  (...) L'any 1429 l'hereu d'Antoni Rovira va ser Francesc Rovira i la seva esposa Antònia i
  l'any 1513, el conjunt és propietat de Pere Pont i la seva mare Margarida. L'any 1526
  l'herència ha passat a Andreua Pont. (...) El seu matrimoni amb Gaspar Roig significarà
  l'aparició d'aquest cognom al mas. (...) Al llarg de l'edat moderna el mas patirà
  l'endeutament, venent a carta de gràcia part de les terres i cedint per via dot matrimonial la
  meitat del mas Serrallonga Sobirà, el mas Bonetes i altres peces de terra".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona