Can Jantorras
Òdena

  Anoia
  Camí de can Jantorras
  Emplaçament
  Zona nord-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.64049
  1.63109
  385993
  4610767
  Número de fitxa
  08143 - 122
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A002000250000HJ
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El volum principal està constituït per un clos tancat de planta irregular amb pati interior,
  amb la masia a la banda de tramuntana i un conjunt de cossos adjunts, construïts en
  diferents fases, formant un únic cos construït de gran volumetria.
  Masia orientada a sud amb façana principal al pati interior. Masia de planta regular que
  consta de planta baixa i planta primera amb coberta és a dues vessants de teula ceràmica
  tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana principal. Les façanes de la masia i dels
  annexos presenten un arrebossat de color blanc trencat, conservant les cadenes
  cantoneres de pedra. Cos adossat a la façana principal de la masia amb un porxo a planta
  primera d'arcs apuntats, construït amb obra de fàbrica sense revestir. Per la banda exterior
  del clos, els altres annexos que configuren el volum principal mostren un acabat d'obra de
  fàbrica sense revestir i de formigó vist, que desmereix la imatge del conjunt. El barri és de
  paredat irregular sense revestir i conserva una rajola ceràmica esmaltada on es llegeix:
  "JUAN TORRA Y LARDONA. AÑO 1875"

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba, Cal JanTorras era conegut a l'època moderna com el mas de
  l'Abella, del qual ens informa l'autor: "(...) El 999, ja és mencionat un pujol anomenat
  Abella. El 1276 apareixen documentats "Bernardí de Abeya" i "Maymó de Zabeya". El
  1289, el mas Abella, estava en mans de Berenguer Sabeya (Çabella); el 1403, era
  propietat de Ferrer Çabella, i el mas d'en Pere Marquès ça Abella, del mateix en Pere
  Marquès Çabella. Dos masos veïns que els síndics permeten aglevar l'any 1573. (...) L'any
  1573 el propietari fou Bartomeu Còdol. L'any 1646, l'hereu Jaume Còdol ven a carta de
  gràcia el mas per 1.100 lliures a Mussons. En Magí Mussons, del mas Puigbufer, farà
  visurar l'habitatge l'any 1700, per dur a terme una reforma davant l'estat de ruïna que tenia
  el mas. L'any 1726 està en mans de Pere Joan Mussons i més endavant en poder de Joan
  Torra."
  Segons l'autor, "l'any 1700 l'assessor i comissari de la Conca d'Òdena pel duc de Cardona
  explica que la casa i heretat que fou de Jaume Còdol de l'Abella es troba molt "derruïda de
  tal manera que se troba en evident perill de caurer sinó es donava providència molt
  prompta en fer i moltas obras necessàrias ÿ reparar corral, cup, forn, se troba tot vell ÿ
  derruït". El nou propietari, Magí Mussons, que la posseeix a carta de gràcia, no troba cap
  impediment per poder visurar i avaluar el possible cost d'una reforma per mestres de cases
  i fusters. (...) El cost de la feina a realitzar pel mestre de cases ascendia a 102 lliures; El
  cost de realització del trull del mas Abella, fet l'any 1709 pel mestre de cases Jaume
  Fargas de Rajadell, va ser de 25 lliures, 19 sous·.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona