Can Roca / Ca l'Aristot
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  C. de l'Aristot, 4 i 5
  Emplaçament
  l'Aristot
  333

  Coordenades:

  41.40761
  1.94261
  411621
  4584547
  Número de fitxa
  08905 - 13
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Segle
  XV
  Any
  1420
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000201100DF18C
  Autoria de la fitxa
  Josep Anton Pérez

  Masia formada per tres cossos i construïda amb pedra local arrebossat amb morter de calç molt argilós. Dos dels cossos estan coberts amb teula àrab amb teulada a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i l'altra a una sola. Els dos cossos de l'esquerra (C. de l'Aristot, 5), eren l'habitatge, i el cos de davant és més baix que el de darrera. El de la dreta (C. de l'Aristot, 4) era un molí fariner.
  A la façana del de l'esquerre, consisteixen en cinc finestres adintellades a la planta pis, dues de les quals, les centrals, amb una lleixa de la finestra construïda amb una llosa de gres motllurada. Entre aquestes hi trobem un rellotge de sol. A la planta baixa hi trobem, de dreta a esquerra, una finestra adintellada amb la brancada de carreus de calcària, un portal d'entrada d'arc de mig punt amb el bastiment i arc de blocs de gres, una finestra adintellada amb el bastiment de blocs de gres, i una porta amb una brancada amb un carreu de calcària coronat amb dues lloses de calcària formant un triangle amb aquest, a mode de targeta.
  A la façana del de la dreta –l'antic molí–, hi trobem un portal d'arc rebaixat amb el bastiment de blocs i carreus de pedra calcària, i a la planta pis dues finestres d'arc de mig punt separades per una columna de maons.

  Can Roca és la masia principal i més antiga d'un conjunt de masies, la major part de les quals han estat rehabilitades com a habitatges unifamiliars, de forma que han perdut el seu aspecte original. Tan sols Can Roca conserva part de la seva fesomia primitiva.

  A ca l'Aristot hi havia hagut un molí i un forn de pa. La vivenda principal data del 1420 i està dividida en dues vivendes. La primera propietària fou Àngela Pica, qui construí una casa per cadascun dels seus fills al voltant de la masia.

  AAVV (2011) Revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de Cervelló (POUM). Catàleg de béns protegits. Ajuntament de la Palma de Cervelló. p. 56-57.
  DE BUEN LINARES, A.; ROIG i MESTRE, M.D.; VIVAR CANTALLOPS, J.A (1999): Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Natural de la Palma de Cervelló. Inèdit. Ajuntament de la Palma de Cervelló.