Can Pujades Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
A ponent del terme municipal, a tocar amb Sant Sadurní i Piera
261

Coordenades:

41.46663
1.8051
400218
4591249
08222-38
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI-XVII
Bo
Legal
Catàleg de masies (POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005)
Si, IPA 2933
Fàcil
Residencial
Privada
001100400DF09A0001IA
Jordi Montlló Bolart

Masia formada per diversos edificis i annexos construïts en diverses fases formant un conjunt tancat amb pati. Està ubicada al costat esquerre del torrent que porta el mateix nom de la casa. El cos inicial queda amagat darrera una ampliació, possiblement del segle XIX, que és l'actual façana. Es tracta d'un cos rectangular que consta de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta de teules àrabs a una vessant. La façana principal, orientada a sud-est ha estat restaurada recentment i hi destaca el rellotge de sol i els dos balcons del primer pis amb barana de ferro i persiana de llibret,; igual que les finestres laterals. L'antiga façana queda oculta per aquesta ampliació. Formant angle recte hi ha un cos que en planta baixa està format pel barri d'entrada i corts per bestiar i en planta pis hi ha una galeria amb quatre arcades, que servia d'assecador. Per accedir-hi es fa des d 'una escala que surt del mateix pati. La coberta d'aquest cos és de teules àrabs a una vessant en sentit oest-est. La casa disposa de cups, tres cups a la part posterior que ja no s'utilitzen amb el típic sistema de descàrrega. També hi ha el celler i una cisterna de recollida de les aigües pluvials.

Al davant, fora del recinte, hi ha una masoveria. Per darrera de la casa al costat mateix del Torrent de Can Pujades hi ha dues basses d'aigua i una antiga bòvila d'on traurien el material per construir l'antiga masia. També destaca l'era de la casa, entre les dues construccions.

Masia documentada l'any 1366 amb el nom de mas Garrigues. Jaume Gaià comprà el mas, l'any 1366, a Elisenda Castell. Angelina Gaià es casà amb Gaspar Galliners i la seva filla Antiga es casà amb Martí Codina, tot als voltants del segles XV al XVI.
Amb el nom actual ja es coneix des del segle XVI (1587).
L'any 1926, el propietari Joan Pujades Bosch, interposa un recurs contra la gent del Torrent Fondo per l'ús públic de la font de les Bruixes, el qual es resol amb sentència favorable als veïns.

AA.VV (1986). Sant Llorenç d'Hortons; dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya; l'Alt Penedès. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS (2005). Catàleg de Masies i cases rurals; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç d'Hortons.
BOSCH CASADEVALL, Josep Maria (2009). Diccionari de els masies de Sant Llorenç d'Hortons (ss. XVI-XIX), dins Programa de Festa Major de Sant Llorenç d'Hortons de 2009, pàgs. 17 a 23.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol II l'Alt Penedès. Direcció General del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pàgs. 124 a 133.
ROVIRA TUBELLA, Ramon (1999). Unes primeres notes sobre les masies de la parròquia de Sant Joan Samora. Programa de Festa Major de Gelida o http://www.gelida.org/SLHortons/sjsamora.htm