Can Ponarrius Dosrius

Maresme
Urbanització de Can Canyamars - Zona de Canyamars
A la banda de llevant de la urbanització, prop del carrer del Pla de Can Sus
357m

Coordenades:

41.61064
2.44361
453641
4606697
08075-56
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Regular
L'entorn és ple de vegetació i els tancaments estan degradats.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Dosrius
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que està orientada a migdia. Està distribuïda en planta baixa i pis. Totes les obertures de la construcció són rectangulars. A la façana principal hi ha un portal d'accés amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica. Al seu costat hi ha un altre portal de les mateixes característiques, tot i que actualment tapiat amb un envà de totxo. Al pis destaquen dues finestres amb els brancals bastits amb carreus de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. La que està situada damunt del portal d'accés presenta una espitllera inferior. De la façana de llevant destaca un portal tapiat emmarcat amb carreus de pedra, amb la llinda plana i el marxapeu monolítics. De la façana posterior cal mencionar la finestra del pis, amb carreus i llinda de pedra, i una petita obertura bastida amb maons i situada al nivell de la planta baixa. Adossat a l'extrem de llevant de la façana principal hi ha un petit volum rectangular amb coberta d'uralita. Al seu costat hi ha un pou de planta circular bastit en pedra i maons. La construcció està bastida en pedra de diverses mides lligada amb morter de calç, amb les cantoneres bastides amb carreus de pedra. Conserva bona part del revestiment original de la façana principal.

Altres denominacions relacionades amb l'edifici: can Pona Rius.

La primera referència documental de la masia la trobem en una "Llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los soldats que dit poble contribueix", datada durant el segle XVIII i pertanyent al fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars. Tot i que no hi ha constància documental directa, la masia de can Pona Rius va estar vinculada a la família Nogueres. Aquest cognom està documentat a Canyamars des de finals del segle XVIII. Posteriorment, la masia apareix grafiada en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. Posteriorment, en una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana, es menciona que l'any 1897 apareix una casa anomenada "Pona-Rius" dins del veïnat de Canyamars. Els darrers propietaris de la masia deixaren de viure-hi l'any 1967. Poc després, l'any 1970, la masia fou venuda als promotors de la urbanització. Des de l'any 1988, la masia és propietat de l'ajuntament de Dosrius. En l'actualitat, l'edifici està deshabitat.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RU.45/064. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017.