Can Poll i cal Vigatà Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Nucli urbà de l'Alou
Carrer de l'Alou, 10 i 12

Coordenades:

42.0941
2.13108
428144
4660589
08195-87
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVIII
Bo
Can Poll es va restaurar a finals dels anys 80
Inexistent
sí, IPA. 40
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Jordi Compte i Marta Homs

Can Poll i Cal Vigatà són dos edificis de planta rectangular adossats que formen un grup aïllat en el carrer de l'Alou. Estan situats a la banda dreta pujant el carrer just per sota de ca la Cinta i constitueixen un exemple de creixement lineal dels carrers del segle XVIII igual que el conjunt arquitectònic de cal Verdaguer, Carbonell i Aliguer.
Els dos edificis orientats a l'oest tenen teulada de doble vessant a diferent nivell amb aigües a la façana principal i presenten murs maçoneria de pedra delimitats per cantonades diferenciades.
Can Poll és l'edifici que es troba situat més al nord està composat per planta baixa i un pis. Presenta quatre obertures disposades de forma simètrica; a la planta baixa una portalada bisellada amb brancals i doble llinda de pedra picada datades dels anys 1760 i 1768, i una finestra amb ampit, brancals i llinda de pedra picada a la seva dreta. El primer pis presenta dues finestres bisellades amb ampit motllurat, brancals i llinda de pedra picada.
Cal Vigatà està composat per planta baixa, un pis i golfes. Presenta 7 obertures disposades de forma asimètrica. A la planta baixa hi ha una porta amb brancals i llinda de pedra picada, i una finestra a la part dreta amb ampit, brancals i llinda de pedra picada on hi consta una inscripció i la data de 1779. Al primer pis hi ha tres finestres, una de petites dimensions a l'extrem dret, i a les golfes dues finestres més totes elles amb ampit, brancals i llinda de pedra picada.

La inscripció de la llinda de Cal Vigatà presenta la següent inscripció:
AGUSTI CASAS
17 79

Casa situada al costat del camí ramader al nucli de l'Alou sorgit durant el segle XVIII a causa del pas dels ramats transhumants que hi feien parada.

YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990