Can Plans Vell Gualba

Vallès Oriental
Camí antic de Riells
Zona central del municipi

Coordenades:

41.74466
2.50084
458496
4621547
08097-38
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
XV
Dolent
Hi ha una manca de manteniment en les façanes.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 08096A00200080
P. Barbado. OPC

Antiga masia formada per diversos cossos d'edificis adjuntats formant una L. La part principal és un rectangle d'uns 30 metres de llargària per 15 d'amplada. Tota aquesta part dona façana al sud-est i la teulada de dues vessants dona aigües a façana i façana posterior. Totes les teulades són de teula àrab. Tots els edificis tenen dues plantes però tenen diferents alçades.
La façana té diferents portes. A l'edifici més al nord té una porta d'arc rebaixat amb esglaó i al segon pis presenta dues finestres rectangulars de carreus i ampit de pedra.
A l'edifici que tanca perpendicularment té una façana, orientada a sud-oest, amb una triple arcada que tanca un terrat o un assecador. Hi ha una barana feta de maó formant una sanefa. La teulada d'una vessant dona a la façana posterior.
A l'edifici més meridional hi ha una porta d'arc rebaixat de maó i a sobre una finestra amb carreus i ampit de maó pla. Al centre hi ha la porta principal amb una llinda de pedra i una inscripció: "Pere Plans Mestre 1670". Les finestres del segon pis estan vorejades per carreus de pedra.
Totes les parets són de pedra irregular i estan emblanquinades.

A la porta principal té una llinda de pedra picada d'arc pla on s'indica: "Pere Planas Mestre 1670"

Apareix als fogatges de 1497 i 1553. La data de 1640 ha de fer referència a una reforma de la masia.