Can Buscaraons Gualba

Vallès Oriental
Carretera del Pinatar
Prop del nucli urbà

Coordenades:

41.72961
2.50168
458556
4619876
08097-39
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 08096A00900125/002406200DG52B
P. Barbado. OPC

Edifici rectangular orientat sud-est/nord-est amb teulada a dues aigües a nord-est/sud-oest i ràfec sustentat en vigues de fusta.
La façana principal té una porta de fusta, sota una petita porxada, amb un esglaó i un trencaigües motllurat. Al seus costats hi ha dues finestres amb la mateixa decoració i ampit de rajola.
El segon pis separat per una motllura hi ha un finestral central amb tres obertures separades per dus petites pilastres. La finestra central és més gran. Als dos costats hi ha dues fienstres més. Totes tenen trencaigües motllurats i ampits de rajola.
Al costat nord hi ha un cos adossat que té un terrat amb barana de pedra. Sota hi ha una decoració amb forma de garlanda. Tot el cos està rodejat per un finestral amb ampit de rajola.
La finca està rodejada per una tanca de pedra amb cim de maó. La porta d'accés és de maó i ferro forjat.

Construïda per Gervasi Buscaraons.