Can Piquer
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  Can Pagès.Polígon 2, parcel·la 120
  197

  Coordenades:

  41.63687
  2.27367
  439506
  4609714
  Número de fitxa
  08005-101
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Segle
  XIV
  Estat de conservació
  Dolent
  Problemes estructurals evidents a la teulada i sostres
  Protecció
  Legal
  Catàleg de masies de l'Ametlla del Vallès
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08040A002001240000LS
  Autor de la fitxa
  Alfons Cosculluela Ballerini i Jordi Puig Roca

  Masia de tipologia 1 segons Danès, és a dir, amb una teulada de dues vessants paral·leles a façana. No es troba referència a l'edificació que pugui permetre datar la masia. De totes maneres, per elements interns, l'antiga masia podria haver estat construïda cap els segles XIII-XIV. Actualment, segona residència en desús, l'edifici consta de 2 plantes. La façana és arrebossada i el mur interior és amb pedra de la zona i morter de calç. La façana principal compta amb 5 finestres, una balconera i 1 porta amb empits i brancal de totxo tot i que estan tapats per l'arrebossat. Les parets interiors principals són fetes amb pedra. Tot i que les distribucions són reformades dels anys 50 i fetes amb maons. Els sostres són amb bigues de porland i totxo en forma de volta. Els sostres són amb bigues, cairons i teula tot i que a la part de sota hi ha un cel ras amb canyes i palla per aïllar.
  Ocupació en planta (m2): casa principal 129 m2 +196 m2 annex.
  Edificacions annexes: Presenta un annex de dues plantes que actualment funciona com habitatge o masoveria de 196 m2.

  Àrea agroforestal amb predominància de boscos de roure i alzina intercalats amb camp de cultiu de dimensions mitjanes i certs aterrassaments condicionats per una orografia ondulada no tant plana com en d'altres zones del municipi. A partir de Mas Fabrera, casa forta de l'espai, es radialitzen un seguit de masies que estan dins del seu àmbit d'influència. A partir d'un cert moment, es trenca la unitat de la finca i es procedeix a una divisió de la masia i de la terra d'aquesta, fet que condiciona l'aparició d'un nucli de població a l'entorn d'una via de comunicació transversal.

  COSCULLUELA BALLERINI, A. Et. al. (2005). Catàleg de masies en sòl no urbanitzable de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.