Can Jaumira
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  Can Jaumira. Polígon 3, parcel·la 25
  220

  Coordenades:

  41.64563
  2.26102
  438461
  4610696
  Número de fitxa
  08005-102
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Segle
  XV
  Estat de conservació
  Dolent
  Problemes estructurals evidents generals, tant externa com internament.
  Protecció
  Legal
  Catàleg de masies de l'Ametlla del Vallès
  Accés
  Restringit
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08005A003000250000LO
  Autor de la fitxa
  Alfons Cosculluela Ballerini i Jordi Puig Roca

  Masia de tipologia 1 segons Danès, és a dir, amb una teulada de dues vessants perpendiculars a façana. No es troba referència a l'edificació que pugui permetre datar la masia. De totes maneres, per elements externs i morfologia, l'antiga masia podria haver estat construïda cap els segles XIV-XV. Actualment està en desús. Consta de 3 plantes. La façana és arrebossada i pintada a sobre, tot i que està en molt mal estat i s'aprecien els elements de façana. Els material són de pedra a la part antiga i en alguns dels cossos laterals s'aprecien reformes posteriors amb totxo. Destaca el lateral sud fet amb tàpia. La façana principal compta amb 9 finestres i 2 portes. No es pot determinar la tipologia dels brancals de finestres i de portes ja que estan arrebossats. Cal destacar que la porta principal està dobellada però en molt mal estat. Per les observacions fetes des de l'exterior, les parets interiors són fetes amb pedra, sostres d'embigat de fusta, cairons i rajols, teulada, possiblement amb embigat de fusta.

  Amb l'arribada dels romans, es transforma la plana, de boscos, a camps que s'alternen amb rouredes, alzinars i boscos de ribera. La vida agrícola compta, relativament, amb moltes facilitats, tant pel terreny, la disponibilitat d'aigua (la capacitat econòmica fa arribar l'aigua dels torrents més destacats del municipi per mitjà d'infrastructures hidràuliques a aquests masos). Masos com Can Jaumira o Can Parellada, pot ser no del mateix rang que les 3 cases fortes del sud del municipi, arriben a assolir cotes de desenvolupament importants tot i que es deslliguen de la influència de l'Ametlla per ser més pròximes als àmbits de Sta. Eulàlia i Canovelles.

  COSCULLUELA BALLERINI, A. Et. al. (2005). Catàleg de masies en sòl no urbanitzable de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.