Can Pinsana Dosrius

Maresme
Veïnat de Batlle, 10 - Zona de Dosrius
Amb accés des del km. 2,5 de la BV-5101, entre les masies de Ca l'Estapé i Can Bigues
174m

Coordenades:

41.59569
2.42415
452009
4605048
08075-77
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 002306000DG50E
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que està orientada a migdia. Consta de planta baixa i pis. La façana principal presenta un portal d'accés d'arc rebaixat bastit en maons, tot i que amb un emmarcament en relleu arrebossat i pintat. La resta d'obertures del parament es corresponen amb senzilles finestres rectangulars, emmarcades amb el mateix revestiment arrebossat que cobreix el parament. Hi ha dues finestres a banda i banda del portal i tres més al pis superior. Coronant el parament hi ha un destacable rellotge de sol de grans dimensions, datat l'any 1849. La façana posterior compta amb dos finestrals i una porta rectangulars disposats al nivell del pis. Una passera elevada dóna accés a la porta. La construcció, bastida en pedra, presenta els paraments arrebossats i emblanquinats.

Altres denominacions relacionades amb l'edifici: la Casa Nova, can Ramon.

La primera referència documental de la masia la trobem en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. La propietat de la masia és de la mateixa família des de finals del segle XIX o principis del XX. Tot i que a l'edifici no s'hi han fet grans obres de reforma, cal dir que l'accés de la façana posterior dóna pas a un habitatge independent. Durant un temps, a la masia hi va viure en Llinars, antic propietari del mas de can Terrades del Molí i de la casa noucentista de can Pol.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.08/088.