Can Pereprat Campins

  Vallès Oriental
  Drecera de Gualba
  S'hi accedeix des de la mateixa carretera.

  Coordenades:

  41.731
  2.47701
  456505
  4620042
  08039-58
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Modern
  XVII
  Dolent
  Només se'n conserven els fonaments.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A002000360000MB
  Marta Lloret Blackburn

  Ruïnes d'una construcció de planta indeterminada. Es conserven els fonaments d'una alçada màxima d'un metre, i d'una amplada inferior al metre. Els murs són de pedra irregular lligada amb argamassa. Al voltant hi ha pedres disperses provinents de l'enderroc.

  La primera referència documental a la masia de Can Pereprat es remunta a finals del segle XVII. Antigament era nombrat com a Prat de la Garrell per distingir-lo de Can Prat del Veïnat de Dalt. La casa consta en els censos posteriors fins que, durant la primera meitat del segle XX, degué ser abandonada.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.