Can Pauplana Campins

  Vallès Oriental
  Drecera de Gualba

  Coordenades:

  41.73067
  2.47583
  456407
  4620006
  08039-57
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Modern
  XVIII
  Dolent
  Només se'n conserven els fonaments.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A003000120000MA
  Marta Lloret Blackburn

  Ruïnes d'una construcció de planta indeterminada. Es conserven els fonaments d'una alçada màxima d'un metre, i d'una amplada inferior al metre. Els murs són de pedra irregular lligada amb argamassa. Al voltant hi ha pedres disperses provinents de l'enderroc. A pocs metres hi ha l'antic safareig.

  La primera referència documental de la masia de Can Pauplana la trobem a mitjans del segle XVIII. En censos posteriors figura indistintament com a can Poplana. Fins a l'any 1887 apareix censada, moment en el qual degué quedar deshabitada.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.