Can Pere Poc Campins

  Vallès Oriental
  Ctra. De Santa Fe, 20

  Coordenades:

  41.7389
  2.47092
  456004
  4620922
  08039-27
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001203200DG52B0001MK / 08038A002000230000MX
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular de notables dimensions que es troba construïda en una gran esplanada pavimentada, sota la qual hi ha els antics estables. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix pel cos de ponent, que es troba enretirat respecte el frontis, on hi ha un portal de mig punt arrebossat, un d'arc pla, i tres finestres d'arc pla arrebossat. La resta del frontis està compost segons una marcada simetria, definida per sis eixos d'obertures d'arc pla arrebossat, excepte el portal de mig punt arrebossat que hi ha en un extrem i les golfes amb tres petits pòrtics de mig punt. A la resta de façanes es manté la mateixa tipologia d'obertures, també distribuïdes simètricament. L'acabat exterior és arrebossat, amb els emmarcaments de les obertures pintats imitant carreus. A garbí de la casa, en una feixa inferior delimitada per un mur de contenció, hi ha construït un volum annex on hi havia el bestiar, que es prolonga per sota la masia. El volum consta de dos nivells d'alçat i té la coberta a dues vessants. Les obertures també estan disposades de forma simètrica, i són totes d'arc rebaixat ceràmic. Des del nivell de la masia es pot accedir a aquesta construcció directament pel pis superior. En una feixa inferior, hi ha l'antic femer, que connectava amb els estables. La coberta es troba parcialment esfondrada, tot i que s'oberva que era sostinguda per un gran arc de diafragma ceràmic. L'accés a la casa es fa a través d'una estructura amb dos portals d'arc rebaixat, entre els quals hi ha una imatge de la Verge feta de ceràmica i la inscripció "SALVE" a sota.

  En el cens parroquial de l'any 1656 hi consta el mas Pera Poch. A mitjans del segle XX, quan pertanyia a Dolores de Cabanés, va ser construït de nou, presumiblement al lloc on hauria existit l'antic mas. Des de fa uns quants anys pertany a la família Verdú.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.