Can Pere Mut
Montseny

  Vallès Oriental
  Conjunt de Can Sopa

  Coordenades:

  41.755689519108
  2.3925986639658
  449505
  4622830
  Número de fitxa
  08137 - 84
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08136A008000970000RF
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Pere Mut és una casa del segle XIX que es va ampliar en alçada posteriorment. És un edifici de planta rectangular que s'adossa per la façana lateral a Can Sopa. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a un vessant que fa el desaiguat a la façana. El frontis s'obre amb quatre obertures amb llinda de fusta i brancals ceràmics. La resta de façanes pràcticament no tenen obertures. El tractament dels murs es manté arrebossat amb morter de calç.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.