Cal Fortià
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Can Fortià
  Emplaçament
  Km. 17 de la ctra BV-5301

  Coordenades:

  41.774760306563
  2.3898157964047
  449288
  4624948
  Número de fitxa
  08137 - 83
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Dolent
  La coberta es troba en mal estat i es troba en estat d'abandó.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08136A006000470000RF / 002510600DG42F0001HR
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Cal Fortià és una masia del segle XIX. És un edifici de planta rectangular i de tres crugies al qual s'hi adossa un cos annex a cada costat. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures, algunes ceràmiques i d'altres de pedra carejada. El portal és amb llinda de fusta i brancals ceràmics. El tractament exterior dels murs és de restes de l'arrebossat de morter original. El volum que s'adossa a ponent és de dos nivells i té la coberta a un sol vessant que fa el desaiguat a la façana posterior. Les obertures són totes ceràmiques. L'altre volum que s'adossa a llevant també és de dos nivells i està obert a la part superior.

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.