Can Pere Castanyer
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Can Pere Castanyer
  Emplaçament
  Pel camí que comença poc després del km 14 de la BV-3301, després del Ferrer de Dalt a la dreta

  Coordenades:

  41.76265
  2.39554
  449754
  4623601
  Número de fitxa
  08137 - 55
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 33833
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08136A007000600001TQ
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Casa de nova construcció edificada on hi havia les restes d'una masia. És un edifici de planta rectangular, de planta baixa i pis i la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El portal és de mig punt i està emmarcat amb pedra. Al pis hi ha tres finestres d'arc de mig punt arrebossat. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.

  A l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya hi consta com una ruïna. L'edifici que hi ha actualment es tracta d'una obra nova que substitueix l'antic.

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.