Can Pep de Torrents
Folgueroles

  Osona
  Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, 6
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, davant de l'Ajuntament de Folgueroles
  551 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93881
  2.31863
  443516
  4643207
  Número de fitxa
  08083 - 156
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial - productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3634009DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres reformat, constituït per tres cossos adossats i amb un espai de jardí posterior. El volum principal, orientat a la plaça i de planta rectangular, presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una barbacana de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb el parament principal orientat a migdia. La planta baixa compta amb un portal d’accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana. Està gravada amb l’any 1716 i ornamentada amb una creu central damunt del Calvari. Al seu costat hi ha una finestra rectangular emmarcada amb carreus de pedra, la llinda plana i l’ampit restituït. Al primer pis s’obren dos finestrals rectangulars, amb els brancals reformats (tot i que en origen estaven bastits amb carreus de pedra) i les llindes planes. Tenen sortida a dos balcons simples amb les llosanes de pedra motllurades i les baranes de ferro decorades. La llinda del finestral de ponent està gravada amb el nom “Joseph Blanch” i la data 1781. A la segona planta hi ha una galeria oberta a l’exterior mitjançant dues grans obertures d’arc carpanell amb les impostes de pedra motllurades. Estan protegides amb baranes de fusta i tenen els ampits restituïts. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada regularment. El pis superior compta amb el parament arrebossat i pintat.

  A la planta baixa, en un extrem del parament, hi ha encastada una placa rectangular de pedra datada l’any 1989 i gravada amb una inscripció en memòria del poeta Jacint Verdaguer, fill il·lustre de Folgueroles, que visqué en aquest edifici durant la seva infantesa i joventut. Està sostinguda amb uns aplics de ferro en forma de fulles. Sota seu hi ha una petita placa que fa referència a la Ruta Verdagueriana de Folgueroles, un itinerari senyalitzat pels llocs verdaguerians més importants del municipi.

  Altres noms relacionats amb l’edifici: can Ramonet, can Jep Vilà, can Suriñach.

  Es tracta de la casa familiar del poeta Jacint Verdaguer, que la considerà com a casa seva durant tota la vida (de fet és l’edifici on el poeta s’allotjava quan venia a Folgueroles). La família Verdaguer i Santaló s’hi instal·là entre els anys 1847 i 1848, quan Verdaguer tenia dos anys. La casa era coneguda per can Pep de Torrents, segons el nom amb el què el pare de Verdaguer era conegut a Folgueroles. El poeta hi va viure fins als divuit anys, quan va marxar cap a can Tona (Calldetenes). Amb la mort dels pares, la casa quedà per al germà gran del poeta, en Miquel Verdaguer, que hi formà la seva pròpia família. Els néts d’en Miquel Verdaguer (Vilà-Verdaguer) hi visqueren fins l’any 1923. Tenint això en compte, és probable que el sobrenom Jep Vilà es referís a un dels descendents de la família del poeta. Per altra banda, el sobrenom Ramonet està relacionat amb un dels seus darrers propietaris, en Ramon Dodas. En l’actualitat, l’edifici és la seu de la carnisseria Suriñach.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 27.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.

  TORRENTS, Ricard (1992). Ruta verdagueriana de Folgueroles. Folgueroles: Amics de Verdaguer, Casa-Museu Verdaguer, p. 24.

  TORRENTS, Ricard (1995). Verdaguer, un poeta per a un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 13.