Can Pau Jorbet
Òdena

  Anoia
  Camí del Raval d'Aguilera a Sant Bernabé o camí antic de can Jorbet
  Emplaçament
  Zona del Raval d'Aguilera

  Coordenades:

  41.61532
  1.66213
  388535
  4607931
  Número de fitxa
  08143 - 88
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Any
  1842
  Estat de conservació
  Regular
  Presenta mancances estructurals
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A012000430000HM
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Can Pau Jorbet està composat per una masia de planta regular amb un conjunt de cossos
  annexos adjunts al cos principal, construïts en diferents fases, formant un únic cos edificat.
  El conjunt disposa de dues edificacions auxiliars separades del volum principal.
  El volum principal té una planta allargassada que s'adapta a la topografia del terreny,
  mostrant una forma lleugerament corbada. Masia de planta rectangular que consta de
  planta baixa i planta primera amb coberta a dos vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i
  carener paral·lel a la façana principal. La façana principal té d'un acroteri acabat amb un
  arc d'inflexió. La façana principal conté, a la planta baixa, el portal d'accés d'arc escarser,
  una finestra a la banda de llevant i el pou de la casa adossat a la banda de ponent. A la
  planta primera hi ha dues finestres.
  A banda i banda del cos central hi ha els annexos, de diverses tipologies i funcions.
  A la banda de ponent del cos principal, hi ha un annex que consta de planta baixa i planta
  primera alineat amb la façana principal de la casa, amb coberta a un sol vessant vers la
  part posterior del conjunt. Aquest annex és de menor profunditat que la masia, amb un
  segon cos més petit a la part posterior. La façana principal d'aquest annex disposa d'una
  porta d'accés a la planta baixa i dues finestres acabades amb arc escarser a la planta
  primera.
  A la banda de llevant del cos principal, hi ha un conjunt d'annexos d'una planta d'alçada,
  de diferent forma i factura, adaptats a la topografia.
  En l'actualitat el mas també es coneix com can Riba, cognom de la família que hi viu.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  La data de construcció de Can Pau Jorbet se situa a l'any 1842. Xacier Jorba afirma: "El 24 de desembre de 1842, Jaume Guarro i Serra, fabricant de paper de la Pobla de Claramunt, estableix perpètuament en emfiteusi a Pau Jorba i Serra, pagès d'Òdena, un terreny de l'heretat del mas Sant Bernabé, de 45 pams d'amplada i 34 canes i 7 pams de llargada, a canvi d'un
  cens anual de 4 lliures i 10 sous. El nou habitatge serà conegut amb el nom de Can Pau
  Jorbet. Com a entrada simbòlica, Pau Jorba donarà una tassa d'aigua.
  El domini útil de l'heretat del mas de Sant Bernabé va ser comprat per la família Guarro
  l'any 1781 per un valor de 1.650 lliures. En ser tres germans, posteriorment aquesta
  heretat va ser dividida o establerta en tres parts, de manera que una de les parts va donar
  lloc a Cal Pau Jorbet, la segona a Cal Jorbet i la tercera va restar com a mas de Sant
  Bernabé.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona