Can Jan Tardà Vell
Òdena

  Anoia
  Camí de la Fossa Vella o can Jorbet
  Emplaçament
  Zona del Raval d'Aguilera

  Coordenades:

  41.61205
  1.65638
  388050
  4607576
  Número de fitxa
  08143 - 87
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Any
  1856
  Estat de conservació
  Dolent
  Greus problemes a la teulada i estructurals
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  002425300CG80H0001RG
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Can Jan Tardà està compost per un volum principal de planta regular i un conjunt de cossos
  adjunts, formant un únic cos construït.
  El volum principal és de planta rectangular i consta de planta baixa i planta primera, amb
  coberta a dos vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana
  principal. La façana disposa d'un acroteri que amaga la teulada, dividit en tres trams de
  similar longitud. El tram central té més alçada i acaba amb un arc d'inflexió. Les parts
  laterals són rectes i d'igual longitud. Tot el parament és coronat per un ràfec mixt de maó
  ceràmic. A la banda sud hi ha un cos alineat amb la façana, protegit amb coberta inclinada
  de teula ceràmica a dos vessants.
  L'accés a la casa es produeix a través d'un portal d'arc escarser. El portal disposa d'una
  finestra a cada banda, i tres finestres a la primera planta. El cos situat a la banda de
  migjorn disposa també d'un portal acabat amb arc escarser i una segona obertura a la
  planta baixa, però el mur de tancament de la planta primera està esfondrat. Tota la façana
  apareix revestida amb un arrebossat antic blanc. La resta de façanes del conjunt no
  mostren cap interès arquitectònic ni constructiu, amb alguna finestra i porta a les façanes
  laterals.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  La data de construcció de Can Jan Tardà se situa l'any 1856. Xavier Jorba ens informa que "El sis de gener de 1856 Marià Jorba de les Planes i el seu fill estableixen perpètuament en emfiteusi a Joan Tardà i Carné, d'Òdena, un tros de terreny de l'heretat Jorba de les Planes, de 60 pams d'amplada i 80 de llargada, per poder edificar una casa, a canvi d'un cens anual de 3 lliures".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona