Can Jorba Vell o Casa Nova
Òdena

  Anoia
  Camí del Raval d'Òdena al Raval d'Aguilera
  Emplaçament
  Zona del Raval d'Aguilera

  Coordenades:

  41.61041
  1.65508
  387939
  4607395
  Número de fitxa
  08143 - 86
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Modern
  Segle
  XIX-XX
  Any
  1850
  Estat de conservació
  Regular
  Façana molt deteriorada
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08142A012000590000HW
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Can Jorba Vell està configurat per un volum principal d'11,40 m de llargada de façana i
  10,80 m d'amplada, situat amb la façana principal al llarg del camí de Dalt o antic camí de
  Raval. A cada banda del volum hi és bastit un cos adossat de la mateixa profunditat que el
  volum principal i de menor alçada, constituint un únic cos construït.
  Masia de planta regular orientada a sud-est que consta de planta baixa, planta primera i
  unes golfes amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga amb carener
  paral·lel a la façana principal. La façana principal mostra una antiga composició d'obertures
  desfigurada en els últims anys al construir-hi un portal per a vehicles, tancat amb una porta
  metàl·lica i una nova coberta. A la planta baixa hi ha dues finestres i el portal del garatge.
  La planta primera conserva la distribució original amb un balcó central i una finestra per
  banda. La planta sota coberta disposa de tres finestres més grans, a eix amb les obertures
  de planta segona. Les tres antigues finestres de sota coberta han estat ampliades en
  alçada. Les tres obertures de la planta primera i la finestra situada a la banda de ponent de
  la planta baixa conserven una antiga pintura blava a les dovelles i a la cara inferior de la
  llinda.
  A la façana posterior hi ha dues finestres a nivell de planta primera i tres finestres a nivell
  de planta sota coberta, dues de les quals formaven part de l'antiga composició.
  El volum central conserva les quatre cantoneres de carreus i l'antic revestiment
  d'arrebossat, a la façana principal i a la posterior. Els dos murs laterals són de paredat de
  pedra sense revestir. El tros d'edifici ampliat en altura és construït amb obra de fàbrica i
  sense revestir.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  La data de construcció de Cal Jorba Vell se situa l'any 1850. Un altre nom que ha tingut en el decurs de la seva història és Casa Nova. L'any 1886 el propietari del Mas Jorba de les
  Planes, Marià Jorba i Valls, acorda amb el mestre de cases Evaristo Rius, d'Igualada, les
  característiques que haurà de tenir la nova edificació. Aquesta serà edificada a la partida
  Vinyes Planes. L'any 1891 serà donada a Maties Jorba i Miquel, però l'any 1899 serà
  recomprada pel propietari del mas Jorba de les Planes.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.