Can Pastoric
Rupit i Pruit

  Osona
  Carrer del Fossar, 24
  Emplaçament
  A la banda de llevant del nucli urbà de Rupit
  859 m.s.n.m

  Coordenades:

  42.02419
  2.46623
  455811
  4652600
  Número de fitxa
  08901 - 88
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Catàleg de béns a protegir de Rupit i Pruit
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 23465
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 5828005DG5552N
  Autor de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular, adaptat al desnivell del carrer. Presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de bigues de fusta sostingut amb mènsules. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes monolítiques. El portal d’accés principal, que en orígen era una finestra simple, presenta la llinda gravada amb el monograma de Jesucrist “IHS” coronat amb una creu patent. Al seu costat hi ha una finestra simple que en orígen feia les funcions de portal i té la llinda gravada amb l’any 1609 i unes tisores. Les plantes superiors compten amb dues finestres per planta amb els ampits motllurats. Les del pis superior són de dimensions més reduïdes que les de la primera planta.

  La construcció està bastida en pedra de diverses mides disposada en filades força regulars i amb un revestiment arrebossat i emblanquinat.

  És força probable que les tisores que hi ha gravades en una de les llindes de la planta baixa facin referència al fet que a l’edifici hi havia hagut un paraire (les tisores eren utilitzades per igualar els pèls que sobresortien dels draps que elaboraven). Tant aquest motiu com la data que l’acompanya enllaçarien amb l’època de màxima esplendor de Rupit, quan la població va adquirir un posicionament clau dins de la indústria tèxtil de la llana i, més en concret, del drap. Alhora, i segons la bibliografia consultada, les tisores també podríen correspondre a un sastre o a un barber. En aquest sentit, cal destacar que entre finals del segle XVI i el segle XVII hi ha documentats tres sastres a la vila de Rupit.

  BANÚS I BLANCH, Miquel (1986). Rupit, pàgines de la seva història. Barcelona: Montblanc-Martín, p. 94.

  BANÚS, Miquel (2002). “Antics oficis al Collsacabra”. Els Cingles de Collsacabra, any XXIII, núm. 47, p. 4.

  CROSAS, Carles; SOLÀ, Joan; DOMINGO, Gemma (2014). Catàleg de béns a protegir. Text refós. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rupit i Pruit. Consultat 12 novembre 2020, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. identificació U29.

  MARSAL, Joaquim (2020). Rupit i les seves llindes. Consultat 13 novembre 2020, des de http://www.rupitpruit.cat/turisme/fulletons.html