Can Morera
Òdena

  Anoia
  Camí de can Morera
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.62098
  1.62009
  385042
  4608615
  Número de fitxa
  08143 - 133
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Modern
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, núm. 6.726
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A008000040000HK
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Can Morera està configurat per un volum principal constituït la masia situada a la banda de
  tramuntana i un conjunt de cossos annexos adjunts, bastits en diferents fases, formant un
  únic cos construït amb un petit pati interior, al qual s'accedeix a través d'una antiga
  portalada. A la banda de ponent del volum principal es troba l'antic paller i a la banda de
  migjorn el corral. Un barri tanca el conjunt, creant un clos amb un segon pati interior amb el
  volum principal situat a la banda de tramuntana.
  A l'exterior del clos, davant la façana principal del paller, hi ha l'esplanada que correspon a
  l'era del conjunt.
  S'accedeix a través de la portalada principal a l'interior del clos. La portalada disposa d'una llinda de pedra on hi una inscrició: BENEHIDA SIA LA SANTA IMACULADA CONCESION DE LA BENAVENTURADA VERGE MARIA i la data de 1794. Una altra portalada situada a la banda est del conjunt, comunica l'exterior amb el pati central conserva en un petit escut la data de 1793,

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba: (...) El mas Sabata era propietat l'any 1375, de Berenguer Vidal i de
  Romina. (...) L'any 1520, el propietari era Antoni Vidal, casat amb Francina Borràs. Parella
  sense descendència decideixen cedir, l'any 1528, el mas a la seva neboda Càndida,
  casada amb Antoni Closa. La pesta acabà am la vida d'en Closa (...) i el Vidal i la seva
  esposa estan malats. La solució d'acord amb els tutors del fill d'en Closa serà cedir el mas
  a una altra neboda, en aquest cas Elionor Aguilera, filla d'en Pere Aguilera del mas
  Aguilera de la Costa. El futur marit d'Elionor, Vicenç Morera, acceptarà, l'any 1531, les
  clàusules dictades pels Vidal i els tutors. (...) L'any 1559, Gabriel Vidal i Antoni Closa -fill-, i
  el 1561, Antoni Roca de la Pedrissa, faran donació i definició dels seus drets a favor
  d'Elionor i el seu hereu Joan Morera, això si, a canvi de certes quantitats monetàries.
  Segons l'autor, el mas Sabata era l'any 1529 un mas rectangular, amb coberta a dues
  vessants (est-oest) encarat al camí d'Igualada-Calaf, però amb la porxada i façana al sud.
  (...) Durant el segle XVIII, el mas haurà viscut ampliacions estructurals per a respondre a
  les noves necessitats de l'explotació. S'hauran construït noves habitacions a la planta
  baixa, a la primera planta i sota teulada. Al voltant del pati s'instal·laran els cups, la
  premsa, la ferreria, l'apartament dels masovers, el galliner, els corrals, la botiga de cereals,
  l'oficina de l'aiguardent i el pou.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona