Cal Garrell
Òdena

  Anoia
  Carretera BV-1031, Km. 17,500
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme

  Coordenades:

  41.60466
  1.61876
  384902
  4606805
  Número de fitxa
  08143 - 132
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A011000070000HX
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El volum principal conté la masia a l'extrem de ponent i un conjunt de cossos adjunts
  construïts en diferents fases, configurant una edificació de planta allargassada. Masia de
  planta regular orientada a migjorn, que consta de planta baixa i planta primera amb coberta
  a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana principal.
  L'accés a la masia es produeix a través d'un portal d'arc rebaixat. La composició de la
  façana és simple, amb tres finestres a planta baixa, tres finestres a planta primera i un
  balcó centrat amb el portal d'accés. Quatre petites finestres ventilen les golfes. La façana
  principal conserva l'arrencada de l'antiga coberta, la qual va ser remuntada.
  Els murs són de paredat irregular i presenten un acabat d'arrebossat. Les obertures són de
  factura contemporània, construïdes amb maó ceràmic i mostren una ornamentació pintada
  a la zona de la llinda.
  A la banda de llevant de la masia hi ha un cos adjunt de planta trapezoïdal que consta de
  planta baixa i planta primera amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga
  i carener paral·lel a la façana principal. Les façanes principals de la casa i l'annex queden
  alineades amb l'antic camí. A planta primera hi ha un porxo composat amb sis arcs de mig
  punt. La planta baixa disposa de dues portes de petita dimensió i un portal d'arc escarser
  que dóna a una nau o magatzem. Els murs són de paredat irregular i presenten un acabat
  d'arrebossat. Les obertures són de factura contemporània i mostren una ornamentació
  igual que la de la masia.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba, l'any 1735 és Jaume Mussons dit "lo garrel" qui construeix el citat
  mas. L'autor no descarta que el mas Garrell s'hagués construït sobre els fonaments del
  mas Puigpessó, o millorant l'existència d'aquest.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona.