Can Mirambell Balenyà

Osona
Camí de Mirambell

Coordenades:

41.80429
2.18567
432353
4628368
08017-20
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XII-XX
Bo
Inexistent
IPA 34419
Fàcil
Residencial
Privada
08017A015001280000OF
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Mirambell és una masia d'origen medieval que va consolidar-se al segle XVI. Va ser reformat entre els segles XVIII i XX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc de mig punt adovellat, a l'entorn del qual hi ha diverses obertures de pedra carejada, algunes amb incisió conopial. A llevant hi ha dos volums adossats que s'obren amb galeries horitzontals. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. Al voltant del mas hi ha diversos cossos annexes, alguns en estat ruïnós.

No s'hi ha pogut accedir.

El mas Mirambell està documentat des de l'any 1141 (PUIGFERRAT, 2000: 25). En el fogatge de l'any 1553 hi consta Joan Mirambell. Fins al segle XVII el mas Mirambell era de la parròquia de Santa Coloma Sasserra. Entre els fills més coneguts d'aquesta casa hi trobem l'erudit prevere Francesc Mirambell i Giol. La successió del mas entre els Mirambell arribà a la segona meitat del segle XX, quan fou adquirida per l'empresa que promovia l'urbanització del Puigsagordi.

IGLÉSIES, J. (1979). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, Rafael Dalmau Editor.
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Balenyà (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
PLADEVALL, A. (1991). Balenyà, un terme històric. Els Hostalets de Balenyà i el seu municipi. Vic: Eumo Editorial / Hostalets de Balenyà: Ajuntament dels Hostalets de Balenyà.
PUIGFERRAT, C. (2000). "El Mirambell, un mas del terme de Balenyà que mira al Moianès", Programa de Festa Major. Balenyà: Ajuntament de Balenyà.