Pont del molí de l'Illa Balenyà

Osona
Riu Congost

Coordenades:

41.81472
2.23054
436090
4629491
08017-21
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XIV-XX
Bo
Legal
NNSS 2000
IPA 36943
Fàcil
Estructural
Privada
08017A009000120000OO
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

El pont del molí de l'Illa està situat davant del molí i permet creuar el riu. Segons la tipologia constructiva, podria tractar-se d'una estructura d'origen romànic, que fou reformada en època contemporània. Consta de dos arcs desiguals de mig punt de pedra disposada a plec de llibre, dels quals el segon és de dimensions reduïdes i es troba parcialment tapat de terra. La barana del pont és lleugerament apuntada i fou aixecada posteriorment seguint la mateixa forma. El parament del pont és fet de pedra lligada amb argamassa.

L'antecedent del molí de l'Illa probablement es troba al "molí d'avall de ça Barbota", que l'hereu del mas Conill de Balenyà posseïa l'any 1340. En aquest període, el llinatge dels Illa de la Quadra de l'Aguilar ja posseïen el mas Conill, que va mantenir el seu nom fins que al segle XVI l'hereu Joan Illa va establir-s'hi. Uns anys més tard, la família Illa degué reconstruir el molí. Durant la segona meitat del segle XIX seguia funcionant i era propietat de Maria Illa.

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Balenyà (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.