Can Mestre
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  Serrat de l'Ocata. Polígon 1, parcel·la 11
  633

  Coordenades:

  41.69842
  2.24327
  437034
  4616570
  Número de fitxa
  08005-90
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Catàleg de masies de l'Ametlla del Vallès
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000805300DG31F0001GY
  Autor de la fitxa
  Alfons Cosculluela Ballerini, Jordi Puig Roca i Virgínia Cepero González

  Masia de tipologia 2 segons Danès, és a dir, amb una teulada de dues vessants, amb un gran frontó a la façana principal i en l'oposada. La referència més antiga trobada a l'edificació data de 1699 tot i que la masia és anterior. Actualment, primera residència. De 2 plantes. Façana i mur de pedra de la zona amb rejuntament de calç i cantoneres de pedra de majors dimensions i amb alguna pedra treballada. Finestres i portes amb brancals de pedra sorrenca. Les parets interiors són fetes amb pedra i aglutinades amb fang. Sostres d'embigat de fusta, cairons i rajols. Teulada amb biga de fusta i aïllament de canya sota teula catalana.
  Ocupació en planta (m2): masia 128.16 m2 +137,84 m2 dels coberts annexos
  Edificacions annexes: Granja, paller i un cobert separat del cos principal en bon estat de conservació.

  En destaca el paller adossat a la façana oest de la casa. És de planta rectangular, fa aproximadament 3 m de llargada i uns 2 m d'amplada i 3 m d'alçada. Les parets són de pedra de la zona lligada amb morter de calç, la teulada és d'un sol vessant amb embigat de fusta i l'accés és d'una amplada suficient per accedir-hi amb carro. Es troba en molt bon estat de conservació ja que ha estat recentment restaurat.

  Espai de la muntanya mitja catalana caracteritzada per forts desnivells, sòls pobres i rocosos i una vegetació mediterrània de soleia (Pins i alzines). L'antropització de l'espai va condicionar un tipus d'assentament adaptat a aquests factors i caracteritzat per l'aterrassament (feixes), dedicades principalment i fins a finals del segle XIX a la vinya i cultius de secà. Aquest entorn i la limitada disponibilitat d'aigua i de sòl són els modeladors d'una estructura social caracteritzada per una economia agrària de subsistència i un petita activitat d'explotació de la pedra, un caràcter més aviat tancat de la població, una tipologia constructiva austera que compensà l'aïllament i la manca de recursos amb l'agrupament en dos centres de poder: entorn de la masia de Puigllonell i de la de Can Ciurans. Els centres espirituals de referència eren Puiggraciós i St. Bartomeu.

  COSCULLUELA BALLERINI, A. Et. al. (2005). Catàleg de masies en sòl no urbanitzable de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.