Can Menjapalla
Sant Martí de Tous

  Anoia
  L'Aubareda i Cal Macip - Serra de Ca l'Erota. Al sud-oest del nucli urbà.
  Emplaçament
  Camí de Cal Menjapalla a Cal Macip, a 250m a ponent a mà dreta
  545

  Coordenades:

  41.5372
  1.50095
  374955
  4599479
  Número de fitxa
  08226-155
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Edats dels Metalls
  Ibèric
  Medieval
  Estat de conservació
  Dolent
  Molt erosionat
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08226A008001720000AI
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  El jaciment arqueològic està format per les restes de tres àmbits adossats,
  dels quals només s'ha conservat la cantonada nord-occidental de l'estança
  oest. Els murs de la resta de façanes han desaparegut, i els transversals es
  troben trencats pels extrems, conservant-se només entre una i dues filades
  d'alçada en els traçats visibles. Les pedres de la majora dels murs estan
  lligades amb fang, mentre que les que conformen la cantonada nordoccidental
  presenten un aglomerant d'aspecte calcari, que recorda molt alguns fragments de les pedres locals que conformen la resta d'estances, i que
  planteja el dubte de si es tracta de morter. El conjunt s'assenta directament
  sobre el substrat geològic.
  A la zona interior de l'estança oest, dibuixada per la cantonada conservada,
  s'observa una acumulació de pedres de mida petita que podria correspondre
  a un enderroc. Durant la visita efectuada en motiu de la revisió de la Carta Arqueològica el
  mes de març de 2016 s'ha comprovat com a la zona a l'entorn de les
  estructures i en el sediment que les rebleix s'observen diversos fragments de
  ceràmica comuna ibèrica. En paral·lel s'ha pogut revisar el material extret per part de diversos
  afeccionats del municipi : diversos fragments de ceràmica comuna ibèrica informes de pastes variades i un únic fragment de vora corresponent a una tenalla de coll de cigne. Ceràmica a mà: un fragment informe provablement d'època ibèric, Fragment amb un arrencament de nansa; dos fragments
  informes decorats amb un cordó (l'un decorat amb digitacions i l'altre amb
  incisions diagonals); i una vora exvasada i bisellada, que presenta a la part
  exterior més propera al llavi una decoració a base d'incisions diagonals, que
  podria pertànyer a un horitzó de bronze final-primera edat del ferro. Ceràmica grisa medieval: un únic fragment informe. Ceràmica grisa de la costa catalana: dues vores exvasades de llavi angulós.
  Més enllà de les estructures que acabem de recollir i del material recuperat,
  que s'hauria recollit a l'entorn de les restes, a pocs metres a l'est (en direcció
  Can Menjapalla) i al mateix costat del camí, s'ha observat un possible mur
  perpendicular a la via que no ha proporcionat cap tipus de material associat.
  La seva ubicació, molt propera al conjunt que acabem de descriure, així com el
  seu aspecte, similar a la resta d'estructures, fa pensar que podria formar part
  del mateix conjunt.
  el conjunt de Can Menjapalla podria
  tractar-se d'un assentament de poca entitat datable d'època ibèrica. La
  presència de la vora bisellada amb decoració indicaria una possible ocupació
  prèvia del bronze final-primera edat del ferro, si bé aquesta peça n'és l'únic
  indici clar. D'altra banda, en cas de confirmar-se l'ús de morter en la cantonada nordoest
  del conjunt obligaria a contemplar una ocupació posterior, que podria
  concordar amb el fragment de ceràmica grisa medieval conservada a la seu
  dels Amics de Tous, i que per tan podria situar-se en un moment medieval.

  Altres noms: Macip 1
  Foto: Angels Pujol SPAL (2016: pag.150-155 )

  PUJOL, A. (2016). Sant Martí de Tous. Revisió de l'inventari arqueològic i estudi del poblament des de la Prehistòria fins a l'Edat Mitjana. Diputació de Barcelona.