Can Magí de Viladés
Òdena

  Anoia
  Camí de Viladés
  Emplaçament
  Zona nord-oriental del terme

  Coordenades:

  41.64126
  1.66134
  388514
  4610812
  Número de fitxa
  08143 - 101
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Any
  1880
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001426800CG81B0001IQ
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El volum principal de Cal Magí de Viladés està composat per la masia de planta regular i
  un conjunt de cossos annexos adjunts a la casa, bastits en diferents fases, configurant un
  únic volum construït.
  Masia de planta regular que consta de planta baixa, planta primera i planta sota coberta
  amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana
  principal. Ala banda de ponent de la casa hi ha un annex de planta baixa que funciona com
  a garatge amb una terrassa a nivell de planta primera. A la banda de tramuntana hi ha un
  segon annex que consta de planta baixa i planta primera amb coberta a una sola vessant
  de teula ceràmica. Aquest cos funciona d'estable de cavalls, magatzem i allotja els antics
  cups de la casa. Adossat a la seva façana nord apareix un cos de planta allargassada més
  baix que també funciona com estable, amb un cobert protegit amb xapa a l'extrem de
  llevant.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  L'època de construcció de Can Magí de Viladés se situa l'any 1880.
  Can Magí de Viladés va ser construïda a finals del segle XIX per allotjar l'habitatge del
  masover de Can Viladés, anomenat Magí. Recentment la casa ha estat reformada i el
  conjunt actualment és conegut com a Can Magí de Viladés.
  En la planimetria històrica de l'ICC de l'any 1914, Can Magí de Viladés apareix
  documentada amb dues edificacions: Can Magí i el Paller.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona