Can Macià
Òdena

  Anoia
  Camí de Ca l'Aguilera de la Costa, PK 2,600
  Emplaçament
  A uns 300 metres a l'est de Can Macià.

  Coordenades:

  41.59854
  1.66259
  388544
  4606068
  Número de fitxa
  08143 - 286
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Ibèric
  Romà
  Estat de conservació
  Dolent
  Ocupat per camps de conreu
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 3006
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08142A01300030
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  Jaciment ubicat en unes vinyes abandonades, que hi ha per sobre d'un petit torrent que està situat uns 300 metres a l'est de can Macià, i en una zona erma amb bosc clar de pins. L'àrea on apareix la ceràmica a nivell superficial està una mica elevada, en un lloc on fa temps que no s'hi ha conreat.
  Els materials arqueològics d'època romana apareixen dispersos en una superfície força extensa en la qual no s'aprecià cap tipus d'estructura ni materials constructius (opus, tegula...) Tant en el moment de redactar-se la Carta Arqueològica (1984), com en la posterior revisió del 1991, es van recollir una gran quantitat de fragments de ceràmica romana alt imperial especialment sigil·lades sud-gàl·liques i hispàniques i alguns fragments de ceràmica comuna ibèrica. D'entre la ceràmica ibèrica cal destacar l'abocador lateral inferior d'un gran vas. De les ceràmiques comunes d'època romana cal fer esment de la presència de ceràmiques de parets fines i de sigil·lades, sud-gàl·liques (vora de copa Drag. 24/25 amb decoració a rodet, vora de la forma Drag. 36 amb restes de decoració de fulles, fragment d'una pàtera de la forma Drag. 18, fragment decorat amb un amoret d'extraordinari relleu, fragments de les formes Drag. 33 llisa i Drag. 29 decorada, varis fragments de la forma Drag.15/17 i un fragment decorat amb línia de puntes de fletxa verticals i horitzontals) i hispàniques (fragments de la forma Drag. 15/17, fragments de la forma Drag. 27 i Drag. 37 decorat amb una sanefa vegetal de principis del segle II, un fragment amb un motiu de decoració a base de cercles concèntrics, i diversos fragments amb altres motius típics). També es recolliren diversos fragments de vidres romans de diferents colors blau, blanc i verd.

  El jaciment va ser descobert l'11 de març del 1984 per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI). Durant la redacció de la Carta Arqueològica, el mateix 1984, ja es va constatar la inexistència d'estructures vinculades al jaciment.