Can Brunet Nou
Òdena

  Anoia
  Camí de Can Brunet, PK 0,200
  Emplaçament
  El jaciment es troba situat a uns 40 metres al sud de la casa de Can Brunet Nou

  Coordenades:

  41.63562
  1.6481
  387401
  4610203
  Número de fitxa
  08143 - 287
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Estat de conservació
  Dolent
  Camps de conreu
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 3007
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08142A00600085
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  Jaciment sense cap tipus d'estructura d'habitatge on en les prospeccions dels anys vuitanta es van recuperar un ampli repertori de fragments ceràmics superficials que abracen un gran ventall cronològic, que abraça les èpoques ibèrica i baiximperial. D'època ibèrica cal destacar diversos fragments d'àmfora ibèrica de la costa catalana, una vora d'un plat de ceràmica ibèrica comuna, un fragment de ceràmica grisa estampillada dels segles IV-III aC o un fragment de ceràmica grisa catalana de parets fines dels segles IV-I aC. D'època baiximperial són una gerra de ceràmica comuna pintada, comunes itàliques, comunes africanes del tipus D -tres vores amb engalba interior i exterior de la forma Hayes 61 B, una base de bol de la forma Hayes 91 amb decoració a la rodeta i un plat decorat de forma indeterminada però decorat amb cercles concèntrics estampats del tipus Hayes 29 de pasta de color taronja, tots situats en una forquilla cronològica mínima que va de l'últim quart del segle IV a la primera meitat del V-, un fragment de Terra Sigil·lada Africana del tipus D grisa estampada de la forma Lamb. 54 de cronologia entre el 325 i el 420 dC, àmfores de filiacions imperials diverses i un parell de fragments escadussers d'un pes de teler o pondus amb una absència absoluta de materials alt imperials, com ara vasos de parets fines, Terra Sigil·lada Sud-gàl·lica o Hispànica. També es van recollir dues monedes de bronze del segle IV corresponents als emperadors romans Constantí II (337-340) i Gracià (367-383) i un fragment de pedra de molí circular de material volcànic.
  El propietari de la casa de Can Brunet va informar a l'equip que va portar a terme la revisió de la CA el 1991 que quan es va rebaixar el camí varen aparèixer unes taques cendroses amb fragments de ceràmica romana, significatives de que el jaciment no ocupava sols l'espai del camp de conreu, sinó que és possible que arribés fins les actuals edificacions. Per aquest motiu quan l'any 2000 es van portar a terme unes rases de fonamentació d'una dependència agrícola a tocar de l'era de Can Brunet es va portar a terme una petita intervenció arqueològica que no va aportar cap dada significativa nova.

  El jaciment va ser descobert per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI), el gener del 1983. Durant la redacció de la Carta Arqueològica, el mateix 1984, es van recollir dispersos en superfície una gran quantitat de materials arqueològics que van ser dipositats als magatzems de l'Arxiu d'Arqueologia del Museu Comarcal de l'Anoia. Durant la revisió de la Carta Arqueològica, el 1991, es va constatar, gràcies a una informació oral dels propietaris, que el jaciment antic s'estenia més enllà dels límits de la finca, cap a uns marges de pedra que limiten la pista forestal del camí de Can Brunet. El setembre del 2000 es va dur a terme una excavació d'urgència sota la direcció de Natàlia Salazar Ortiz (la memòria reglamentària de la qual està dipositada al Centre d'Informació i Documentació del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) en unes dependències annexes a la finca de Can Brunet Nou. En la visita actual (maig del 2012) s'ha confirmat la presència de fragments ceràmics d'època romana dispersos en una àrea força estesa que ocupa bona part dels coberts i petites edificacions subsidiàries de l'explotació agrària i també els marges del camí d'accés a la finca. És possible que el jaciment abraci altres zones dedicades actualment al conreu de cereals. Tot i això, en cap moment s'han localitzat estructures constructives vinculades a l'estació arqueològica.

  JÀRREGA I DOMÍNGUEZ, Ramon (1991): "La comarca de l'Anoia a l'època tardo-romana. Un estat de la qüestió", Estrat revista d'arqueologia, prehistòria i història antiga, núm. 4. Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Igualada, p. 61-82.
  JÀRREGA DOMÍNGUEZ, Ramon (1992). Poblamiento y economía en la costa este de la Tarraconense en época tardorromana (siglos IV-VI), vol.II. Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
  SALAZAR, Natalia (2000). Memòria del seguiment arqueològic efectuat a Can Brunet Nou (Òdena, Anoia). 9-12 de setembre de 2000.