Can Licus
Folgueroles

  Osona
  Carrer de la Rambla, 10
  Emplaçament
  A l’extrem de llevant del nucli antic, integrat a l’edifici de can Galana
  553 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93877
  2.31993
  443624
  4643202
  Número de fitxa
  08083 - 145
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Regular
  Revestiment degradat
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3734708DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un petit espai de pati posterior. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Destaca el portal d’accés, amb marxapeu de pedra i porta de doble fulla de fusta. Al primer pis s’obre un finestral amb sortida a un balcó simple, amb la llosana de pedra motllurada i barana de ferro tornejada. La resta d’obertures es corresponen amb finestres simples. De la segona planta destaca un rombe decoratiu pintat damunt del revestiment que cobreix el parament. Aquest rombe està emmarcat i inserit dins d’un plafó rectangular disposat a mode de cartel·la. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides disposada regularment, amb un revestiment arrebossat que la cobreix i la cantonada embellida amb carreus de pedra.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 41.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.