Can Gracieto
Malgrat de Mar

  Maresme
  C. del Mar, 34

  Coordenades:

  41.64477
  2.74264
  478568
  4610369
  Número de fitxa
  08110 - 36
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns del POUM, 2004.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8605508DG7180N0001DF
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

  Can Gracieto és una casa d'estil modernista construïda a principi del segle XX. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta plana. El frontis es composa simètricament segons dos eixos d'obertures d'arc mixtilini que incorporen un emmarcament amb motius vegetals en relleu a la llinda. Sobre el portal d'accés hi ha un finestral amb sortida a un balcó de baranes forjades amb motius vegetals que està sostingut amb mènsules. El nivell de les golfes rep un tractament diferenciat, amb dues finestres d'arc carpanell i de menors dimensions, amb decoració vegetal a la llinda. L'edifici està rematat per un capcer sinuós amb una cornisa motllurada i decoració vegetal a la part central. El tractament exterior del mur és esgrafiat imitant carreus, que contrasta amb un de més senzill a les golfes separats entre si per una cornisa motllurada a nivel de forjat.

  Catàleg de Béns Protegits del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Malgrat de Mar (2004). Ajuntament de Malgrat de Mar.